Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Plany zajęć – semestr letni 2014/2015

środa 4.02.2015

Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne

I stopnia – inżynierskie: I rok , II rok , III rok*

* aktualizacja 26.02.2015

II stopnia – magisterskie: I rok Biotechnologia*, I rok Inżynieria* , I rok Technologia*, II rok*

* aktualizacja 03.03.2015
Fakultety (dla I roku studiów magisterskich) rozpoczynają się od 3 marca.

Studia niestacjonarne tryb zaoczny

I stopnia – inżynierskie: I rok* , II rok*, III rok*, IV rok*

* aktualizacja 19.02.2015

* aktualizacja 24.02.2015

* aktualizacja 05.03.2015

* KTŻ – harmonogram zajęć

II stopnia – magisterskie: I rok*

* UWAGA studenci I roku studiów II stopnia tryb zaoczny, grupa S2:
Zajęcia ze współczesnych trendów w nauce o żywności i żywieniu – biotechnologia przez zjazd 1,2 i 3 (sobota 10-13 i 13-16) będą odbywały się w budynku 34 w sali 3/7.

 

Kierunek towaroznawstwo

I stopnia – inżynierskie: I rok* , II rok* , III rok*

* aktualizacja 23.02.2015

Materiałoznawstwo  -harmonogram

II stopnia – magisterskie:  I rok*

* aktualizacja 25.02.2015

Kierunek bezpieczeństwo żywności

I stopnia – inżynierskie: I rok, II rok*, III rok*

* aktualizacja 24.02.2015

* aktualizacja 25.02.2015


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -