Nabór uzupełniający na studia wymienne Erasmus + na semestr letni 2015/2016.

erasmusW dniach 2 kwietnia – 11 maja 2015 trwa nabór uzupełniający na studia wymienne Erasmus + na semestr letni 2015/2016.

W trakcie trwania naboru student chcący wyjechać na studia wymienne jest zobowiązany  do zapoznania się z ofertą uczelni i zgłoszenia do Koordynatora wydziałowego (Magdalena Wirkowska-Wojdyła: magdalena_wirkowska@sggw.pl) swojego wyboru konkretnej uczelni.

Dodatkowo student powinien powiadomić czy posiada certyfikat z języka obowiązującego do wyjazdu do danego kraju lub w przypadku braku zgłosić Państwu uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez BWM. Wszystkie te dane student powinien zawrzeć w formularzu elektronicznym, który obowiązkowo przesyła do koordynatora wydziału, z którego umowy korzysta.

Pliki do pobrania: formularz zgłoszeniowy oraz lista miejsc na uczelniach partnerskich (WNoŻ i Towaroznawstwo).

Oferta miejsc z uczelni partnerskich jest skierowana głównie do studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie. Studenci kierunków Towaroznawstwo oraz Bezpieczeństwo Żywności również mogą korzystać z tych miejsc, po uprzednim zapoznaniu się z programem studiów uczelni partnerskich i sprawdzeniu czy dany program jest zgodny z ich kierunkiem studiów.

Egzamin z języka (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) odbędzie się 30 maja (sobota). Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady. Informacja o tym znajduje się przy każdej umowie. Studenci zostaną powiadomieni o szczegółach egzaminu (sala, godzina) na kilka dni przed egzaminem.

Ponadto w tym samym czasie BWM prowadzi nabór na praktyki w Erasmus+ z możliwością wyjazdu już od połowy czerwca. Studenci aplikują bezpośrednio do BWM z wymaganymi dokumentami m.in. znalezionym miejscem odbywania praktyki oraz jeśli dotyczy zgłaszają konieczność przystąpienia do egzaminu językowego.