Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wewnętrzny tryb konkursowy dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich

wtorek 12.05.2015

Wykaz nazwisk osób z Wydziału Nauk o Żywności SGGW,
które w 2015 roku złożyły wniosek na realizację zadania badawczego w ramach wewnętrznego trybu konkursowego dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich

 

 1. Anna Brynda-Kopytowska– doktorantka – Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
 2. Marta Chmiel–pracownik– Katedra Technologii Żywności
 3. Dorota Derewiaka– pracownik – Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
 4. Agata Fabiszewska – pracownik – Katedra Chemii
 5. Rita Głowacka – doktorantka – Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
 6. Justyna Kadzińska– doktorantka – Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
 7. Anna Kot– doktorantka – Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
 8. Karolina Kraśniewska– pracownik – Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
 9. Jolanta Krzyczkowska – pracownik – Katedra Chemii
 10. Agnieszka Kurcz– doktorantka – Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
 11. Joanna Miazek– doktorantka – Katedra Technologii Żywności
 12. Sylwia Onacik-Gur– doktorantka – Katedra Technologii Żywności
 13. Edyta Popis– doktorantka – Katedra Technologii Żywności
 14. Agnieszka Rękas– doktorantka – Katedra Technologii Żywności
 15. Daria Romankiewicz– doktorantka – Katedra Technologii Żywności
 16. Anna Soczewka– doktorantka – Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
 17. Karolina Szulc– pracownik – Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
 18. Magdalena Śledź– doktorantka – Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
 19. Magdalena Zychnowska– doktorantka – Katedra Technologii Żywności

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -