dr inż. Rafał Wołosiak

Wniosek:  wniosek
Autoreferat:  autoreferat
Skład komisji: Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Sekretarz komisji – dr hab. Ewa Jakubczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzent – prof. dr hab. Włodzimierz Grajek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Recenzent – prof. dr hab. Henryk Zieliński – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie

Recenzent – prof. dr hab. Ewa Białecka – Florjańczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Członek komisji – dr hab. Aneta Wojdyło, prof. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Członek komisji – prof. dr hab. Andrzej Lenart – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data wszczęcia postępowania:  12 listopada 2015 r.
Harmonogram:  harmonogram
Uchwała:  uchwala
Uzasadnienie:  uzasadnienie