Dr Anna Misiewicz

Wniosek:  Wniosek
Autoreferat:  Autoreferat
Skład komisji: Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Erwin Wasowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuSekretarz komisji – dr hab. Ewa Jakubczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

członkowie:

– recenzent prof. Małgorzata Robak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

– recenzent dr hab. Adam Waśko – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

– recenzent dr hab. Stanisław Błażejak, prof. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

– prof. Tadeusz Tuszyński – Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

– prof. Mirosław Słowiński – SGGW w Warszawie

Data wszczęcia postępowania:  21 stycznia 2016 r.
Harmonogram:  harmonogram
Uchwała:  uchwała
Uzasadnienie:  uzasadnienie