dr Agata Górska

Wniosek:  Wniosek
Autoreferat:  Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Krzysztof Dasiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  3. Recenzent – prof. dr hab. Artur Bartowiak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  4. Recenzent – prof. dr hab. Małgorzata Darewicz – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
  5. Recenzent – prof. dr hab. Krzysztof Krygier – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  6. Członek komisji – dr hab. Magdalena Rudzińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  7. Członek komisji – dr hab. Antoni Pluta, prof. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data wszczęcia postępowania: 11 kwietnia 2016 r.
Harmonogram:  harmonogram
Uchwała:  uchwala
Uzasadnienie:  uzasadnienie