Dr inż. Stanisław Kalisz

Wniosek:  Wniosek
Autoreferat:  Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Ewa Jakubczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  3. Recenzent – prof. dr hab. Barbara Baraniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  4. Recenzent – prof. dr hab. Eulalia Borowska – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
  5. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Lenart – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  6. Członek komisji – dr hab. Piotr Gębczyński – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  7. Członek komisji – dr hab. Rafał Wołosiak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data wszczęcia postępowania:  18 kwietnia 2016 r.
Harmonogram:  harmonogram
Uchwała:  uchwała
Uzasadnienie:  uzasadnienie