dr inż. Ewa Gondek

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Krzysztof Dasiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  3. Recenzent – prof. dr hab. Józef Horabik – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
  4. Recenzent – prof. dr hab. Wiktor Obuchowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  5. Recenzent – dr hab. Zbigniew Pałacha, prof. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  6. Członek komisji – dr hab. Jarosław Korus – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  7. Członek komisji – prof. dr hab. Ewa Białecka – Florjańczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Data wszczęcia postępowania:  01.03.2016 r.
Harmonogram: harmonogram
Uchwała: uchwała
Uzasadnienie: uzasadnienie