dr inż. Katarzyna Samborska

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Krzysztof Dasiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  3. Recenzent – prof. dr hab. Tomasz Jankowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  4. Recenzent – prof. dr hab. Zdzisław Pakowski – Politechnika Łódzka w Łodzi
  5. Recenzent – dr hab. Ewa Domian, prof. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  6. Członek komisji – dr hab. Teresa Szczęsna – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  7. Członek komisji – prof. dr hab. Alicja Ceglińska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Data wszczęcia postępowania:  16.11.2017 r.
Harmonogram:  harmonogram
Uchwała:  uchwala Rady Wydziału
Uzasadnienie:  uzasadnienie