dr inż. Krystian Marszałek

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  1. Sekretarz komisji – dr hab. Agata Górska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  2. Recenzent – prof. dr hab. Janusz Czapski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  3. Recenzent – prof. dr hab. Jan Oszmiański – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  4. Recenzent – prof. dr hab. Dorota Witrowa – Rajchert – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  5. Członek komisji – dr hab. Urszula Gawlik – Dziki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  6. Członek komisji – dr hab. Dorota Pietrzak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data wszczęcia postępowania: 15.02.2017 r.
Harmonogram: harmonogram
Uchwała: uchwała
Uzasadnienie: uzasadnienie