dr inż. Agnieszka Nowak

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Piecyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  3. Recenzent – prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  4. Recenzent – prof. dr hab. Waldemar Dąbrowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  5. Recenzent – dr hab. Stanisław Błażejak, prof. nadzw. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  6. Członek komisji – dr hab. Ewelina Węsierska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  7. Członek komisji – prof. dr hab. Andrzej Lenart – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Data wszczęcia postępowania: 26.01.2017 r.
Harmonogram: harmonogram
Uchwała: uchwała
Uzasadnienie: uzasadnienie