Katedra Chemii – chemia organiczna, chemia żywności i chemia fizyczna

 1. Acetaldehyd
 2. Acetamid
 3. Acetanilid
 4. Acetofenon
 5. Aceton
 6. Amoniak 25%
 7. Amonu siarczan (VI)
 8. Anilina
 9. Benzaldehyd (aldehyd benzoesowy)
 10. Benzamide (benzamid)
 11. Benzoic acid (kwas benzoesowy)
 12. Benzonitrile (benzonitryl)
 13. Błękit metylenowy
 14. Brom
 15. 1-Bromobutane (bromek butylu)
 16. 1-Butanol (butan-1-ol)
 17. 2-Butanol (butan-2-ol)
 18. 2-Chloro-2-metylopropan (chlorek tert-butylu)
 19. Chlorobenzen
 20. Chloroform
 21. Crotonic acid (kwas krotonowy)
 22. Cykloheksan
 23. Cykloheksanol
 24. Cykloheksanon
 25. Cynku chlorek bezwodny
 26. Diamonu szczawian 1. hydrat (szczawian amonu)
 27. Dichlorometan (chlorek metylenu)
 28. 3,3-Dimetylo-2-butanon (keton tert-butylowo-metylowy; 3,3-dimetylobutan-2-on)
 29. 2,4-Dinitrofenylohydrazyna (2,4-dinitrophenylhydrazine)
 30. 1,4-Dioksan
 31. Eter dietylowy
 32. Eter naftowy
 33. Etylowy alkohol 96%
 34. Etylu octan
 35. Fruktoza
 36. Gliceryna
 37. Glicyna
 38. Glukoza
 39. Hydrochinon
 40. Hydroksyloaminy chlorowodorek
 41. Jod
 42. 1-Iodobutane (jodek butylu)
 43. Kwas adypinowy
 44. Kwas azotowy (V) 65%
 45. Kwas chlorooctowy
 46. Kwas cytrynowy 1. hydrat
 47. Kwas fenylooctowy
 48. Kwas L-askorbinowy
 49. Kwas octowy 80%
 50. Kwas octowy 99,5-99,9%
 51. Kwas p-toluenosulfonowy
 52. Kwas salicylowy
 53. Kwas siarkowy (VI) min. 95%
 54. Kwas solny 35-38%
 55. Kwas sulfanilowy
 56. Kwas winowy
 57. Line-EtOH Eterówka
 58. Magnezu siarczan (VI) bezwodny
 59. 3-Metylobutan-1-ol
 60. 4-Metylopentan-2-on (izopropyloaceton; keton izobutylowo-metylowy)
 61. 2-Metylo-2-propanol (2-metylopropan-1-ol)
 62. Metylu benzoesan
 63. Miedzi (II) siarczan (VI) bezwodny
 64. Miedzi (II) siarczan (VI) 5. hydrat
 65. Miedź (copper)
 66. 2-Naftol
 67. n-Butylu octan
 68. n-Heksan
 69. Ninhydryna (ciało stałe)
 70. Ninhydryna (ciecz)
 71. 2-Nitroanilina
 72. 3-Nitroanilina
 73. 4-Nitroanilina
 74. 4-Nitroacetanilide (p-nitroacetanilid)
 75. N-methylaniline (N-metyloanilina)
 76. Octowy bezwodnik
 77. Oranż metylowy
 78. 1-Pentanol (pentan-1-ol)
 79. Phenolphthalein (ciało stałe) (fenoloftaleina)
 80. Potasu heksocyjanożelazian (II) 3. hydrat
 81. Potasu jodek
 82. Potasu nadmanganian (manganian (VII) potasu)
 83. Potasu sodu winian 4.hydrat
 84. Potasu wodorotlenek
 85. 1-Propanol
 86. p-Toluidyna
 87. Rezorcyna
 88. Sacharoza
 89. Siarczan (VI) żelaza (II) 1. hydrat
 90. Sodium acetate (octan sodu bezwodny)
 91. Sodu azotan (III) – sodu azotyn
 92. Sodu chlorek
 93. Sodu jodek
 94. Sodu tiosiarczan bezwodny
 95. Sodu węglan bezwodny
 96. Sodu wodorotlenek
 97. Sodu wodorowęglan
 98. Sód
 99. Srebra azotan (V)
 100. Starch soluble (skrobia)
 101. Sudan III
 102. Tetrachlorek węgla
 103. Tioacetamid
 104. Toluen
 105. TRIS
 106. Wapnia chlorek bezwodny
 107. Wapnia chlorek 6. hydrat
 108. Węgiel aktywny
 109. Żelaza (III) chlorek bezwodny
 110. Żelaza (III) chlorek 6. hydrat
 111. Żelaza (III) siarczan 1. hydrat