Katedra Chemii cz. II – Chemia nieorganiczna

 1. Amoniak
 2. Amonu chlorek
 3. Amonu rodanek
 4. Amonu węglan
 5. Amonu żelaza(II) siarczan(VI) (sól Mohra)
 6. Baru azotan
 7. Bezwodny siarczan magnezu
 8. Bufor amonowy
 9. Bufor octanowy
 10. Chlorek cynku
 11. Chlorek cyny
 12. Chlorek glinu
 13. Chlorek potasu
 14. Chlorek wapnia
 15. Chlorek żelaza (II)
 16. Chlorek żelaza (III)
 17. Czerwień metylowa wsk.
 18. Czerń eriochromowa
 19. Diwodorofosforan sodu
 20. Fenoloftaleina wsk.
 21. Glinu siarczan 18wodny
 22. heksacyjanożelazian(II) potasu
 23. Jod w jodku potasu
 24. Jodek potasu
 25. Krzemian sodu
 26. Krzemu ditlenek
 27. Kwas azotowy(V)
 28. Kwas nadchlorowy 70%
 29. Kwas siarkowy(VI) 95%
 30. Kwas solny
 31. Kwas szczawiowy
 32. Magnezu chlorek
 33. Manganian(VII) potasu
 34. Manganu chlorek 4wodny
 35. Miedzi siarczan 5wodny
 36. Nadtlenek wodoru
 37. Octan sodu
 38. Oranż metylowy wsk.
 39. Siarczan (IV) sodu
 40. Sodu azotan(III)
 41. Sodu boran
 42. Sodu chlorek
 43. Sodu fosforan I zas. 2wodny
 44. Sodu tiosiarczan 5wodny
 45. Sodu węglan bezw.
 46. sodu wodorotlenek
 47. Sól dwusodowa kwas etylenodiaminotetraoctowego (EDTA)
 48. Srebra azotan
 49. Szczawian amonu
 50. Żelaza(II) siarczan 7 wodny
 51. Żelaza(III) azotan 9 wodny