Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Katedra Chemii cz. II – Chemia nieorganiczna

czwartek 4.05.2017

Nazwy odczynników do kart charakterystyk – Katedra Chemii cz. II – Chemia nieorganiczna:

Lp. Nazwa Wzór
1. Amoniak NH3 aq.
2. Amonu chlorek NH4Cl
3. Amonu rodanek NH4SCN
4. Amonu węglan (NH4)2CO3
5. Amonu żelaza(II) siarczan(VI) (sól Mohra) (NH4)2Fe(SO4)2
6. Baru azotan Ba(NO3)2
7. Bezwodny siarczan magnezu MgSO4
8. Bufor amonowy
9. Bufor octanowy
10. Chlorek cynku ZnCl2
11. Chlorek cyny SnCl2
12. Chlorek glinu AlCl3
13. Chlorek potasu KCl
14. Chlorek wapnia CaCl2
15. Chlorek żelaza (II) FeCl2
16. Chlorek żelaza (III) FeCl3
17. Czerwień metylowa wsk.
18. Czerń eriochromowa
19. Diwodorofosforan sodu NaH2PO4
20. Fenoloftaleina wsk.
21. Glinu siarczan 18wodny Al2(SO4)3 ∙ 18H2O
22. heksacyjanożelazian(II) potasu K4[Fe2(CN)6]
23. Jod w jodku potasu I2 w KI
24. Jodek potasu KI
25. Krzemian sodu Na2SiO3
26. Krzemu ditlenek SiO2
27. Kwas azotowy(V) HNO3
28. Kwas nadchlorowy 70% HClO4
29. Kwas siarkowy(VI) 95% H2SO4
30. Kwas solny HCl
31. Kwas szczawiowy H2C2O4 ∙ 2H2O
32. Magnezu chlorek MgCl2
33. Manganian(VII) potasu KMnO4
34. Manganu chlorek 4wodny MnCl2 ∙ 4H2O
35. Miedzi siarczan 5wodny CuSO4 ∙ 5H2O
36. Nadtlenek wodoru H2O2
37. Octan sodu CH3COONa
38. Oranż metylowy wsk.
39. Siarczan (IV) sodu Na2SO3
40. Sodu azotan(III) NaNO2
41. Sodu boran Na2B4O7 ∙10 H2O
42. Sodu chlorek NaCl
43. Sodu fosforan I zas. 2wodny Na2HPO4 ∙2H2O
44. Sodu tiosiarczan 5wodny Na2S2O3 ∙5H2O
45. Sodu węglan bezw. Na2CO3
46. sodu wodorotlenek NaOH
47. Sól dwusodowa kwas etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) Na2H2Y ∙ 2H2O
48. Srebra azotan AgNO3
49. Szczawian amonu (NH4)2C2O4
50. Żelaza(II) siarczan 7wodny FeSO4 ∙ 6H2O
51. Żelaza(III) azotan 9wodny Fe(NO3)3 ∙ 9H2O

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -