1. 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
 2. 2,6-Dichlorofenoloindofenol sól sodowa hydrat CZDA
 3. 5-(Hydroksymetylo)furfural
 4. Acetonitryl
 5. Etylowy alkohol 96% CZDA
 6. Fenoloftaleina
 7. Furfural
 8. Gwajakol ROTICHROM® GC
 9. Kwas cytrynowy bezwodny
 10. Kwas cytrynowy jednowodny E-330 CH
 11. Kwas L(+) askorbinowy
 12. Kwas galusowy jednowodna
 13. Kwas siarkowy (VI) 95% ULTRANAL(R) ultraczysty
 14. Kwas solny 35-38% CZDA
 15. Kwas szczawiowy 2h CZDA, ACS, ODCZ. FP
 16. Kwas octowy lodowaty 99,5%
 17. Metanol
 18. Kwas mrówkowy
 19. Pirosiarczyn sodu
 20. n-Heksan CZDA
 21. Odczynnik Folina i Ciocalteu’a
 22. Oranż metylowy WSK
 23. p-Ksylen CZDA
 24. Potasu heksacyjanożelazian (II) 3H CZDA, ODCZ. FP (Potasowy żelazocyjanek)
 25. Sodu wodorotlenek 0.1 mol/l (0,1 N) r-r mianowany
 26. Sodu węglan bezwodny CZDA, ODCZ. FP
 27. Trolox®
 28. Wodorotlenek sodu roztwór
 29. 2-Propanol
 30. Aceton
 31. Etylowy alkohol 96%
 32. Fenoloftaleina
 33. Kwas azotowy 65%
 34. Kwas borowy
 35. Kwas mlekowy 88%
 36. Kwas siarkowy 95%
 37. Kwas solny 0.1 mol titr
 38. Kwas solny 35-38%
 39. Miedzi siarczan 5h
 40. n-Heksan
 41. Pakiet osuszajacy
 42. Potasu chlorek
 43. Potasu siarczan
 44. Płyn Lugola
 45. Sodu wodorotlenek 0.1N
 46. Sodu wodorotlenek
 47. Wodoru nadtlenek
 48. Wskaźnik Tashiro