1. 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
 2. 2,6-Dichlorofenoloindofenol sól sodowa hydrat CZDA
 3. 5-(Hydroksymetylo)furfural
 4. Acetonitryl
 5. Etylowy alkohol 96% CZDA
 6. Fenoloftaleina
 7. Furfural
 8. Gwajakol ROTICHROM® GC
 9. Kwas cytrynowy bezwodny
 10. Kwas cytrynowy jednowodny E-330 CH
 11. Kwas galusowy jednowodna
 12. Kwas L(+) askorbinowy
 13. Kwas mrówkowy
 14. Kwas octowy lodowaty 99,5%
 15. Kwas siarkowy (VI) 95% ULTRANAL(R) ultraczysty
 16. Kwas solny 35-38% CZDA
 17. Kwas szczawiowy 2h CZDA, ACS, ODCZ. FP
 18. Metanol
 19. n-Heksan CZDA
 20. Odczynnik Folina i Ciocalteu’a
 21. Oranż metylowy WSK
 22. Pirosiarczyn sodu
 23. p-Ksylen CZDA
 24. Potasu heksacyjanożelazian (II) 3H CZDA, ODCZ. FP (Potasowy żelazocyjanek)
 25. Sodu węglan bezwodny CZDA, ODCZ. FP
 26. Sodu wodorotlenek 0.1 mol/l (0,1 N) r-r mianowany
 27. Trolox®
 28. Wodorotlenek sodu roztwór