Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


czwartek 4.05.2017
1 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
2 2,6-Dichlorofenoloindofenol sól sodowa hydrat CZDA
3 5-(Hydroksymetylo)furfural
4 Acetonitryl
5 Etylowy alkohol 96% CZDA
6 Fenoloftaleina
7 Furfural
8 Gwajakol ROTICHROM® GC
9 Kwas Cytrynowy bezwodny
10 Kwas cytrynowy jednowodny E-330 CH
11 Kwas galusowy jednowodna
12 Kwas L(+) askorbinowy
13 Kwas mrówkowy
14 Kwas octowy lodowaty 99,5%
15 Kwas siarkowy (VI) 95% ULTRANAL(R) ultraczysty
16 Kwas solny 35 – 38% CZDA
17 Kwas szczawiowy 2 . hydrat CZDA, ACS, ODCZ. FP
18 Metanol
19 n-Heksan CZDA
20 Odczynnik Folina i Ciocalteu’a
21 Oranż metylowy WSK
22 PIROSIARCZYN SODU
23 p-Ksylen CZDA
24 Potasu heksacyjanożelazian (II) 3 . hydrat CZDA, ODCZ. FP (Potasowy żelazocyjanek)
25 Sodu węglan bezwodny CZDA, ODCZ. FP
26 Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l (0,1 N) r-r mianowany
27 Trolox®
28 Wodorotlenek sodu roztwór

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -