Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


piątek 5.05.2017
 1. (−)-Epigallocatechin
 2. (+)-δ-Tokoferol
 3. (±)-α-Tokoferol
 4. (±)-∝-Tokoferolu octan
 5. 1,2 Dichlorobenzen
 6. 1,2-fenylenodiamina
 7. 1,4 Fenylenodiamina
 8. Propanol
 9. 2 2-Dipyridyl
 10. 2,2′-Ditiobis(5-nitropirydyna)
 11. acetonitryl z kwasem mrówkowym
 12. 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazolin
 13. 2,2’Ditiobis(5-nitropirydyna)
 14. 2,2-Difenylo-1-pikrylohydrazyl
 15. 2,2-Dipyridyl
 16. 2,4,6-Tris(2-pirydylo)-s-triazyna
 17. 2,5-Hydroksycholesterol
 18. 2,6-dichlorofenoloindofenol (indofenol)
 19. 2,6-dihydroksybenzoesowy kwas
 20. 2-butanon
 21. 2-Merkaptoetanol
 22. 2-metoksyetanol
 23. 2propanol
 24. 2-propanol (izopropanol)
 25. 3,4-dihydroksybenzoesowy kwas
 26. 3,5-dinitrosalicylowy kwas
 27. 3-Karren
 28. 5alfa cholestan
 29. 5 Alfa cholestan
 30. 5-alfa-cholestan-3-beta-5,6-beta-triol
 31. 5-cholesten-3-beta-ol-7-on
 32. 7-Hydroksyflawon
 33. 25-Hydroksycholesterol
 34. Aceton
 35. aceton HPLC
 36. acetonitryl hplc
 37. acetonitryl z octanem amonu
 38. ACETRONITRYL
 39. Albumin from chicken egg white fraction V
 40. Albumina
 41. albumina jaja kurzego
 42. albumina ludzka frakcja V
 43. albumina wołowa
 44. albumina wołowa frakcja V
 45. aldehyd cynamonowy
 46. Alkany _ roztwór wzorcowy C8-C20
 47. Alkany_mieszanina wzorcowa do testów sprawności
 48. alkohol etylowy
 49. Alkohol etylowy bezwodny czda
 50. alkohol skażony acetonem
 51. amoniak r-r 25%
 52. Amonu chlorek czda
 53. Amonu octan czda
 54. Amonu rodanek czda
 55. amonu żelaza III siarczan
 56. Amylaza z Bacillus licheniformis (Termamyl)
 57. Amyloglukozydaza
 58. amylopektyna ziemniaczana
 59. Anilino-1-naftalenosulfonowy kwas
 60. Apigenin
 61. azotan lantanu(III) heksahydrat
 62. azotowy kwas
 63. barbiturowy kwas
 64. benzoesowy kwas
 65. BHT
 66. Blue Dextran
 67. borowy kwas
 68. Bromek litowy
 69. BSTFA+TMCS
 70. bufor pH 4
 71. bufor pH 7
 72. celite (celatom) – ozn. Błonnika
 73. Chlorek żelaza(II) 4 uwodniony
 74. chlorek żelaza(III) heksahydrat
 75. chloroform
 76. chlorogenowy kwas
 77. chloromrówczan etylu
 78. chlorowodorek chininy
 79. cholestanol
 80. cholesterol
 81. cholesterol 5 alfa, 6 alfa epoksyd
 82. cholesterol 5 beta, 6 beta epoksyd
 83. chymotrypsyna z trzustki wołowej
 84. cykloheksan
 85. cynku siarczan
 86. cynku siarczan 7 hydrat
 87. D(+)glukoza
 88. dehydroaskorbinowy kwas
 89. dekstran
 90. Dextran z Leuconostoc mesenteroides
 91. Dichlorometan
 92. dimetylu sulfotlenek
 93. di-Sodu wersenian 2 . hydrat
 94. di-Sodu wodorofosforan 12 . hydrat
 95. DL-α-octan tokoferolu
 96. DL-α-tokoferol
 97. ellagowy kwas
 98. epikatechina
 99. eter dietylowy
 100. eter etylowy
 101. eter etylowy 11.01.2015
 102. eter naftowy
 103. Eter naftowy czda
 104. Eter tert-butylowy do HPLC
 105. Etylu octan czda
 106. Fenoloftaleina
 107. fenoloftaleina 1%
 108. Fenylenodiamina dichlorowodorek
 109. ferrozyna (sól sodowa kwasu 3-(2-pirydylo)-5,6-difenylo-1,2,4-triazyno-4′,4′′-disulfonowego)
 110. Ferulowy kwas
 111. Fluorescamina
 112. Fluoresceina sól disodowa
 113. Glicyna
 114. glinu tlenek
 115. Guar
 116. HDMS heksametyldisilan
 117. Heksan
 118. Hemoglobina z krwi wołowej
 119. Heptan czda
 120. Indofenol
 121. Inwertaza
 122. Inwertaza z drożdży piekarskich
 123. izoamylowy alkohol czda
 124. jod
 125. Kapsaicyna
 126. Karnozyna
 127. Karwon
 128. Katechina
 129. kazeina z mleka bydlęcego
 130. Kemferol
 131. K-GLUC_test do oznaczania glukozy
 132. Kofeina
 133. krocyna
 134. kwas 3-hydroksybenzoesowy
 135. kwas 4-hydroksybenzoesowy
 136. kwas cynamonowy
 137. kwas cytrynowy
 138. Kwas fitynowy sól sodowa
 139. kwas fosforowy(V)
 140. Kwas galusowy
 141. Kwas linolowy
 142. Kwas maleinowy
 143. kwas octowy
 144. kwas siarkowy stęż
 145. kwas solny 0,1odważka
 146. kwas solny stęż.
 147. kwas trans-3-hydroksycynamonowy
 148. kwas trichlorooctowy
 149. Kwas trifluorooctowy
 150. kwas wanilionowy
 151. L-cysteina
 152. L-glutation
 153. L-histydyna
 154. L-karnozyna
 155. L-Teanina
 156. L-Tryptofan
 157. magnezu tlenek cz
 158. MES
 159. meta-fosforowy kwas
 160. metanol
 161. miedzi sierczanuwodn
 162. mieszanina triacylogliceroli
 163. mioglobina
 164. mirycetyna
 165. mocznik
 166. mrówkowy kwas
 167. Nadsiarczan amonu
 168. nadsiarczan potasu
 169. nadtlenek wodoru 30%
 170. neokuproina
 171. n-heksan
 172. n-heksan do chromatografii
 173. n-heptan czda
 174. ninhydryna
 175. N-Metylo-N-(trimetylosililo)trifluoroacetamid (MSTFA)
 176. octan etylu
 177. octan witaminy E
 178. octowy kwas
 179. odczynnik Folina i Ciocalteu’a
 180. OPA o-ftalowy aldehyde
 181. oranż metylowy
 182. owoalbumina
 183. palmitynian askorbylu
 184. palmitynian cholesterylu
 185. pankreatyna
 186. p-Cymen
 187. piasek morski
 188. piperyna
 189. pirydyna
 190. p-kumarowy kwas
 191. potasu chlorek
 192. potasu heksacyjanożelazian (II)
 193. potasu nadmanganian
 194. potasu nadmanganian 0,02M roztwór
 195. potasu nadmanganian 0.02M odważka
 196. potasu rodanek
 197. potasu sodu winian
 198. potasu sorbinian
 199. potasu wodorosiarczan
 200. potasu wodorotlenek
 201. potasu wodorotlenek 0,1M odważka
 202. potasu wodorotlenek 0,1M roztwór
 203. potasu wodorotlenek 0,5 M
 204. potasu_jodek
 205. prolina
 206. propylu galusan
 207. R-(+)-Limonen
 208. Sabinen
 209. selenowa mieszanina do azotu
 210. selenowa mieszanina do białka
 211. siarczan cynku
 212. Siarczan dodecylu sól sodowa SDS
 213. Siarczan magnezowy bezwodny
 214. Siarczan magnezu bezwodny
 215. Siarkowy_kwas 25proc.
 216. Skrobia
 217. Skwalan
 218. Skwalen
 219. Sodu azotan CZDA
 220. Sodu benzoesan CZDA
 221. sodu chlorek
 222. Sodu diwodorofosforan 2 . hydrat CZDA
 223. Sodu octan 3 hydrat CZDA
 224. sodu potasu winian
 225. Sodu siarczyn czda
 226. Sodu tetraboran 10 . hydrat CZDA
 227. sodu tiosiarczan 0,1M roztwór
 228. sodu tiosiarczan 0.1M odważka
 229. sodu węglan 10 hydrat
 230. Sodu węglan bezwodny CZDA
 231. sodu wodorotlenek
 232. sodu wodorotlenek 0,1
 233. sodu wodorotlenek roztwór 25%
 234. Sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,1 mol_l
 235. Sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,5 mol_l
 236. Sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,25 mol_l
 237. Sodu wodorowęglan czda
 238. sodu_siarczan_bezwodny
 239. Solny kwas r-r mianowany 0,1 mol_l
 240. Solny kwas r-r mianowany 0,5 mol_l
 241. Sorbowy kwas
 242. srebra azotan 0,1M roztwór
 243. srebra azotan odważka 0,1
 244. Stigmastane-3-β-ol
 245. Stigmasterol
 246. Sulfosalicylowy kwas 2 .hydrat CZDA
 247. Taninowy kwas
 248. Termamyl-α-amylaza
 249. Terpinene
 250. Tetrahydrofuran
 251. tiocyjanian amonu
 252. TMCS trimetylochlorsilan
 253. Trichlorooctowy kwas
 254. trisma base
 255. trizma maleate
 256. trolox
 257. trypsine type ix
 258. tween 20
 259. tween 40
 260. wanilina
 261. Wapnia chlorek 6 hydrat czda
 262. Wapnia chlorek bezwodny
 263. węgiel aktywny
 264. Witamina-E
 265. Wodoru nadtlenek 30%
 266. wskaznik Tashiro
 267. Żelaza (II) chlorek 4 hydrat
 268. żelaza (II) siarczan uwod
 269. żelaza(III) chlorek
 270. Żółć wołowa
 271. β-Laktoglobulina z mleka krowiego

 

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -