dr inż. Dorota Nowak

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Agata Górska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  3. Recenzent – prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
  4. Recenzent – prof. dr hab. Antoni Ryniecki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  5. Recenzent – prof. dr hab. Adam Figiel – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  6. Członek komisji – dr hab. Jan Limanowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
  7. Członek komisji – dr hab. Małgorzata Wroniak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Data wszczęcia postępowania:  08.03.2017
Harmonogram: harmonogram
Uchwała: uchwała
Uzasadnienie: uzasadnienie