dr inż. Anna Kamińska-Dwórznicka

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  1. Sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Piecyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  2. Recenzent – prof. dr hab. Bogusław Staniewski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
  1. Recenzent – prof. dr hab. Stanisław Mleko – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  2. Recenzent – prof. dr hab. Krzysztof Krygier – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  3. Członek komisji – dr hab. Izabela Dmytrów – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  4. Członek komisji – dr hab. Antoni Pluta, prof. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 23.03.2017
Harmonogram:  harmonogram
Uchwała:  uchwala Rady Wydziału
Uzasadnienie:  uzasadnienie