dr inż. Agnieszka Ciurzyńska

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Krzysztof Dasiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Recenzent – prof. dr hab. Lidia Zander – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
  3. Recenzent – dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  4. Recenzent – prof. dr hab. Adam Figiel – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  5. Członek komisji – dr hab. Marzena Gawrysiak-Witulska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  6. Członek komisji – prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
   14.04.2017
Harmonogram:  harmonogram
Uchwała: uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie:  uzasadnienie,   protokół, uchwała