dr inż. Małgorzata Nowacka

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji –prof. dr hab. Zdzisław Targoński
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Agata Górska
  3. Recenzent – prof. dr hab. Aneta Wojdyło
  4. Recenzent – prof. dr hab. Tomasz Jankowski
  5. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Lenart
  6. Członek komisji – dr hab. Piotr Gębczyński, prof.
  7. Członek komisji – dr hab. Stanisław Kalisz
Data wszczęcia postępowania: 24.04.2018
Harmonogram:  harmonogram
Uchwała: uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie:  uzasadnienie,   protokół, uchwała