Pracownicy

Pracownicy Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

 

Nauczyciele akademiccy

prof. dr hab. Andrzej Lenart
tel. (0 22) 593 75 70
e-mail: andrzej_lenart@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: operacje jednostkowe, maszyny spożywcze, inżynieria żywności, suszenie, osmoza, właściwości fizyczne żywności

prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
tel. (0 22) 593 75 68
e-mail: dorota_witrowa_rajchert@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, suszenie, właściwości fizyczne żywności, procesy membranowe

dr hab.  Ewa Domian, prof. SGGW
tel. (0 22) 593 75 78
e-mail: ewa_domian@sggw.pl

Zainteresowania nauko
we: inżynieria żywności, właściwości fizyczne żywności, technologia i właściwości produktów sproszkowanych

dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW
tel. (0 22) 593 75 63
e-mail: ewa_jakubczyk@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, reologia ciała stałego, tekstura produktów spożywczych, struktura materiałów biologicznych, suszenie żywności

dr hab. Zbigniew Pałacha, prof.  SGGW
tel. (0 22) 593 75 67
e-mail: zbigniew_palacha@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, właściwości fizyczne żywności, stan wody w żywności, aktywność wody, przemiany fazowe składników żywności, zamrażanie żywności

dr hab. Ewa Gondek
tel. (0 22) 593 75 63
e-mail: ewa_gondek@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, ruch masy, suszenie, właściwości akustyczne i mechaniczne surowców i produktów spożywczych

dr hab. Monika Janowicz
tel. (0 22) 593 75 66
e-mail: monika_janowicz@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, suszenie, odwadnianie osmotyczne, właściwości produktu

dr hab. Anna Kamińska-Dwórznicka
tel. (0 22) 593 75 69
e-mail: anna_kaminska1@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: zamrażanie żywności, inżynieria żywności (transport masy i ciepła), biotechnologia żywności (suszenie mikroorganizmów i produktów syntezy mikrobiologicznej)

dr hab. Hanna Kowalska
tel. (0 22) 593 75 65
e-mail: hanna_kowalska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: suszenie, odwadnianie osmotyczne, zamrażanie

dr hab. Agata Marzec
tel. (0 22) 593 75 65
e-mail: agata_marzec@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: właściwości mechaniczne, akustyczne, sorpcyjne produktów zbożowych

dr hab. Dorota Nowak
tel. (0 22) 593 75 62
e-mail: dorota_nowak@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: suszenie żywności, suszenie podczerwienią, inżynieria procesów biotechnologicznych

dr hab. Dariusz Piotrowski
tel. (0 22) 593 75 64
e-mail: dariusz_piotrowski@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: suszenie, właściwości fizyczne żywności, sterowanie procesami, techniki komputerowe w przetwórstwie żywności, maszynoznawstwo

dr hab. Katarzyna Samborska
tel. (0 22) 593 75 69
e-mail: katarzyna_samborska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: suszenie rozpyłowe, w tym materiałów o dużej zawartości cukrów (soki, miód) oraz materiałów biologicznie czynnych (enzymy, drożdże), procesy membranowe, właściwości fizyczne proszków

dr inż. Agnieszka Ciurzyńska
tel. (0 22) 593 75 77
e-mail: agnieszka_ciurzynska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: liofilizacja, odwadnianie osmotyczne, właściwości fizyczne suszonych owoców

dr inż. Magdalena Dadan
tel. (0 22) 593 75 60
e-mail: magdalena_dadan@sggw.pl

dr inż. Sabina Galus (urlop do X 2017 r.)
tel. (0 22) 593 75 79
e-mail: sabina_galus@sggw.pl
Zainteresowania naukowe:
powlekanie żywności, filmy i powłoki jadalne, projektowanie produktów

dr inż. Emilia Janiszewska-Turak
tel. (0 22) 593 75 66
e-mail: emilia_janiszewska_turak@sggw.pl
Zainteresowania naukowe:
inżynieria żywności, mikrokapsułkowanie, suszenie, ekstrakcja w warunkach
nadkrytycznych

 

dr inż. Małgorzata Nowacka
tel. (0 22) 593 75 79
e-mail: malgorzata_nowacka@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: suszenie, bezpieczeństwo żywności, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, projektowanie zakładów, projektowanie produktów, odwadnianie osmotyczne.

dr inż. Iwona Sitkiewicz

tel. (0 22) 593 75 64
e-mail: iwona_sitkiewicz@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, właściwości fizyczne żywności, reologia żywności

dr inż. Karolina Szulc
tel. (0 22) 593 75 77
e-mail: karolina_szulc@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, właściwości fizyczne żywności, proszki spożywcze

dr inż. Artur Wiktor

tel. (0 22) 593 75 60
e-mail: artur_wiktor@sggw.pl

Pozostali pracownicy:

mgr inż. Joanna Miselhorn
tel. (0 22) 593 75 61
e-mail: joanna_miselhorn@sggw.pl

spec. inżynieryjno-techniczny Krzysztof Królikowski
tel. (0 22) 593 75 72

mgr Katarzyna Rybak
tel. (022) 593 75 74

mgr Mariusz Wojnowski
tel. (0 22) 593 75 72
e-mail: mariusz_wojnowski@sggw.pl

Pracownicy emerytowani

dr hab.  Roman Kowalczyk, prof.  SGGW