Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pracownicy

niedziela 13.10.2013

Pracownicy Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

 

Nauczyciele akademiccy

prof. dr hab. Andrzej Lenart
tel. (0 22) 593 75 70
e-mail: andrzej_lenart@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: operacje jednostkowe, maszyny spożywcze, inżynieria żywności, suszenie, osmoza, właściwości fizyczne żywności

prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
tel. (0 22) 593 75 68
e-mail: dorota_witrowa_rajchert@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, suszenie, właściwości fizyczne żywności, procesy membranowe

dr hab.  Ewa Domian, prof. SGGW
tel. (0 22) 593 75 78
e-mail: ewa_domian@sggw.pl

Zainteresowania nauko
we: inżynieria żywności, właściwości fizyczne żywności, technologia i właściwości produktów sproszkowanych

dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW
tel. (0 22) 593 75 63
e-mail: ewa_jakubczyk@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, reologia ciała stałego, tekstura produktów spożywczych, struktura materiałów biologicznych, suszenie żywności

dr hab. Hanna Kowalska, prof. SGGW
tel. (0 22) 593 75 65
e-mail: hanna_kowalska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: suszenie, odwadnianie osmotyczne, zamrażanie

dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW
tel. (0 22) 593 75 65
e-mail: agata_marzec@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: właściwości mechaniczne, akustyczne, sorpcyjne produktów zbożow
ych

dr hab. Zbigniew Pałacha, prof.  SGGW
tel. (0 22) 593 75 67
e-mail: zbigniew_palacha@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, właściwości fizyczne żywności, stan wody w żywności, aktywność wody, przemiany fazowe składników żywności, zamrażanie żywności

dr hab. Agnieszka Ciurzyńska
tel. (0 22) 593 75 77
e-mail: agnieszka_ciurzynska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: liofilizacja, odwadnianie osmotyczne, właściwości fizyczne suszonych owoców

dr hab. Ewa Gondek
tel. (0 22) 593 75 63
e-mail: ewa_gondek@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, ruch masy, suszenie, właściwości akustyczne i mechaniczne surowców i produktów spożywczych

dr hab. Monika Janowicz
tel. (0 22) 593 75 66
e-mail: monika_janowicz@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, suszenie, odwadnianie osmotyczne, właściwości produktu

dr hab. Anna Kamińska-Dwórznicka
tel. (0 22) 593 75 69
e-mail: anna_kaminska1@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: zamrażanie żywności, inżynieria żywności (transport masy i ciepła), biotechnologia żywności (suszenie mikroorganizmów i produktów syntezy mikrobiologicznej)

dr hab. Małgorzata Nowacka
tel. (0 22) 593 75 79
e-mail: malgorzata_nowacka@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: suszenie, bezpieczeństwo żywności, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, projektowanie zakładów, projektowanie produktów, odwadnianie osmotyczne.

dr hab. Dorota Nowak
tel. (0 22) 593 75 62
e-mail: dorota_nowak@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: suszenie żywności, suszenie podczerwienią, inżynieria procesów biotechnologicznych

dr hab. Dariusz Piotrowski
tel. (0 22) 593 75 64
e-mail: dariusz_piotrowski@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: suszenie, właściwości fizyczne żywności, sterowanie procesami, techniki komputerowe w przetwórstwie żywności, maszynoznawstwo

dr hab. Katarzyna Samborska
tel. (0 22) 593 75 69
e-mail: katarzyna_samborska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: suszenie rozpyłowe, w tym materiałów o dużej zawartości cukrów (soki, miód) oraz materiałów biologicznie czynnych (enzymy, drożdże), procesy membranowe, właściwości fizyczne proszków

dr inż. Magdalena Dadan
tel. (0 22) 593 75 60
e-mail: magdalena_dadan@sggw.pl

dr inż. Sabina Galus (urlop do X 2019 r.)
tel. (0 22) 593 75 79
e-mail: sabina_galus@sggw.pl
Zainteresowania naukowe:
powlekanie żywności, filmy i powłoki jadalne, projektowanie produktów

dr inż. Emilia Janiszewska-Turak
tel. (0 22) 593 75 66
e-mail: emilia_janiszewska_turak@sggw.pl
Zainteresowania naukowe:
inżynieria żywności, mikrokapsułkowanie, suszenie, ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych

dr inż. Karolina Szulc
tel. (0 22) 593 75 77
e-mail: karolina_szulc@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, właściwości fizyczne żywności, proszki spożywcze

dr inż. Artur Wiktor

tel. (0 22) 593 75 60

e-mail: artur_wiktor@sggw.pl

Zainteresowania naukowe:

 

Pozostali pracownicy:

mgr inż. Joanna Miselhorn
tel. (0 22) 593 75 61

spec. inżynieryjno-techniczny Krzysztof Królikowski
tel. (0 22) 593 75 72

mgr Katarzyna Rybak
tel. (022) 593 75 74

mgr Mariusz Wojnowski
tel. (0 22) 593 75 72

Pracownicy emerytowani

dr hab.  Roman Kowalczyk, prof.  SGGW

dr inż. Iwona Sitkiewicz


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -