Publikacje

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ROK 2008

PUBLIKACJE RECENZOWANE

Czasopismo

Tytuł publikacji

Autor (autorzy)

Rok, tom, str.

Journal of Food Engineering The effect of blanching and freezing on osmotic dehydration of pumpkin Kowalska H., Lenart A., Leszczyk D. 2008, 86, 30–38
Journal of Food Engineering Mass transfer in osmotically dehydrated apple stored at temperatures above zero Kamińska A., Lewicki P.P., Malczyk P. 2008, 86(1), 140-149
Chemical and Process Engineering

(Inżynieria Chemiczna i Procesowa)

Effect of agglomeration on the course of isotherms of water vapour sorption by selected food powders Domian E., Janowicz M., Lenart A. 2008, 29, 99-112
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences Microencapsulation of rapeseed oil based on the spray drying method Domian E., Wąsak I. 2008, 58(4), 479-485
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. Relationship between water activity of crisp bread and its mechanical properties and structure. Jakubczyk E., Marzec A., Lewicki P.P. 2008, 58(1), 45-51
Acta Agrophysica Wpływ mocy mikrofal na jakość suszu jabłkowego Marzec A., Zadrożna M. 2008, 12(2), 457-467
Acta Agrophysica Sorpcja pary wodnej przez mieszaniny proszków spożywczych i ich aglomeratów Szulc K., Lenart A. 2008, 12(2), 535-542
Acta Agrophysica Wpływ odwadniania osmotycznego na porowatość jabłek suszonych konwekcyjnie Domian E., Janowicz M., Lenart A., Pomarańska-Łazuka W. 2008, 12(3), 637-644
Acta Agrophysica Wpływ odwadniania osmotycznego pod obniżonym ciśnieniem na przebieg suszenia konwekcyjnego tkanki jabłek Janowicz M., Domian E., Lenart A., Wójcik M. 2008, 12(3), 675-688
Acta Agrophysica Wpływ odwadniania osmotycznego na zmiany struktury liofilizowanych truskawek Ciurzyńska A., Lenart A. 2008, 13(3), 613-624
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna Marchew purpurowa i jej przetwory jako źródło związków prozdrowotnych Kidoń M., Czapski J., Witrowa-Rajchert D. 2008, XLI, 3, 771-776
Inżynieria i Aparatura Chemiczna Wpływ odwadniania osmotycznego na gęstość jabłek suszonych konwekcyjnie Domian E., Janowicz M., Lenart A., Pomarańska-Łazuka W. 2008, 47(39), 6, 64-66
Inżynieria i Aparatura Chemiczna Wpływ temperatury powietrza na kinetykę suszenia konwekcyjnego spienionego przecieru owocowego Jakubczyk E., Gondek E. 2008, 47(39), 6, 97-98
Inżynieria i Aparatura Chemiczna Wpływ składu pian z przecierem jabłkowym na ich stabilność Jakubczyk E., Gondek E. 2008, 47(39), 6, 99-100
Inżynieria i Aparatura Chemiczna Efektywność mikropapsułkowania aromatu rozmarynowego i cytrynowego przy zmiennych parametrach procesu suszenia rozpyłowego Janiszewska E., Witrowa-Rajchert D. 2008, 47(39), 6, 101-102
Inżynieria i Aparatura Chemiczna Wpływ grubości próbek na odwadnianie osmotyczne jabłek Kowalska H. 2008, 47(39), 6, 113-114
Inżynieria Rolnicza Ocena przechowalnicza jabłek odwadnianych osmotycznie Kowalska H., Domurat K. 2008, 1(99), 201-208
Inżynieria Rolnicza Wpływ metody suszenia na właściwości mechaniczne i akustyczne suszy marchwiowych Marzec A., Pasik S. 2008, 1(99), 283-289
Nowości Warzywnicze Możliwości zastosowania korzeni purpurowych odmian marchwi jako surowca w przemyśle owocowo-warzywnym Kidoń M., Czapski J., Witrowa-Rajchert D. 2008, 46, 5-12
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Dyfuzyjność suszonej tkanki jabłek wstępnie modyfikowanej w procesie odwadniania w zmiennych warunkach ciśnienia Janowicz M. 2008, 18/32(1), 34-38
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Zmiany struktury wewnętrznej jabłek w czasie suszenia konwekcyjnego Janowicz M., Sitkiewicz I. 2008, 18/33(2), 36-40
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nowe spojrzenie na zużycie czynników energetycznych w zakładzie przemysłu spożywczego Kowalczyk R.,  Netter J. 2008, 18/32(1), 45-47
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Metody pomiaru stanu wody w żywności Pałacha Z. 2008, 18/33(2), 64-69
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Wpływ zawartości wody na przemiany fazowe mieszaniny sacharozy z pektyną Pałacha Z., Szulakowski A. 2008, 18/32(1), 25-29
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Wpływ powlekania na przebieg odwadniania osmotycznego dyni Pękosławska A., Lenart A. 2008, 18/32(1), 9-13
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Zmiany barwy suszu jabłkowego uzyskanego przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego Rząca M., Witrowa-Rajchert D. 2008, 18/32(1), 16-19
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nanomateriały i nanotechnologie Sawosz F., Witrowa-Rajchert D. 2008, 18/33(2), 52-56
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Właściwości reologiczne klarownych soków aroniowego i jabłkowego Sitkiewicz I., Kalinowska R., Kamiński B. 2008, 18/33(2), 17-21
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Suszenie rozpyłowe w przemyśle spożywczym Samborska K. 2008, 18/32(1), 63-69
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny Optymalizacja a stosowanie oprogramowania komputerowego Piotrowski D. 2008, 52(11), 26, 28-29
Przemysł Spożywczy Metody ograniczania krystalizacji lodu w procesie zamrażania Kamińska A., Lewicki P.P. 2008, 62(9), 24-29
Przemysł Spożywczy Tekstura żywności. Cz. II – Wybrane metody sensoryczne Marzec A. 2008, 62(5), 42-45
Przemysł Spożywczy Aktywność wody – ważny parametr trwałości żywności Pałacha Z. 2008, 62(4), 22-26
Przemysł Spożywczy Temperatura przemiany szklistej – parametr stabilności żywności Pałacha Z., Sitkiewicz I. 2008, 62(9), 32-37
Przemysł Spożywczy Chemiluminescencja jako metoda analityczna Szterk A., Lewicki P.P. 2008, 62(7), 38-41
Przemysł Spożywczy Suszarki sublimacyjne do żywności Witrowa-Rajchert D. 2008, 62(4), 14-20
Przemysł Spożywczy Projektowanie nowych produktów spożywczych. Cz. I Lenart A. 2008, 62(4), 2-7
Przemysł Spożywczy Projektowanie nowych produktów spożywczych. Cz. II Lenart A. 2008, 62(5), 8-12
Przemysł Spożywczy Tekstura żywności. Cz. I – Wybrane metody instrumentalne Marzec A. 2008, 62(2), 12-15
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Marka jako narzędzie konkurencyjne na rynku produktów mleczarskich Łaba S. 2008, X, 4, 238-242
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość Zależności pomiędzy wybranymi wyróżnikami tekstury pieczywa chrupkiego wyznaczonymi instrumentalnie i sensorycznie Gondek E., Marzec A., 2008, 4(59), 152-160
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość Próba zastosowania metody emisji akustycznej do badania ziarna wybranych odmian pszenicy jarej i ozimej Marzec A., Jakubczyk E., Cacak-Pietrzak G. 2008, 4(59), 161-167
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość Ruch wilgoci w mieszankach typu muesli Gondek E., Lewicki P.P. 2008, 4(59), 173-180
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. Wpływ temperatury na wymianę masy w jabłkach odwadnianych osmotycznie w roztworze sacharozy Kowalska H. 2008, 4(59), 181-189
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. Charakterystyka suszenia konwekcyjnego jabłek odwadnianych osmotycznie w roztworze sacharozy Janowicz M., Domian E., Lenart A., Pomarańska-Łazuka W. 2008, 4(59), 190-198
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość Wpływ temperatury powietrza na przebieg suszenia spienionego zagęszczonego soku jabłkowego Jakubczyk E., Wnorowska E. 2008, 4(59), 199-206
Żywność Nauka Technologia Jakość Wpływ warunków blanszowania tkanki selera na właściwości teksturalne suszu Lentas K., Witrowa-Rajchert D. 2008, 4(59), 207-215
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. Barwa i właściwości fizyczne odwadnianych osmotycznie i suszonych sublimacyjnie truskawek Piotrowski D., Biront J., Lenart A. 2008, 4(59), 216-226
Żywność. Nauka. Technologia Jakość Ocena zmian właściwości przeciwutleniających suszy buraka ćwikłowego i selera w zależności od zastosowanych operacji jednostkowych Nowak D, Kidoń M., Syta M. 2008, 4(59), 227-235
Żywność. Nauka. Technologia Jakość Kinetyka sorpcji pary wodnej przez susze z buraka ćwikłowego jako narzędzie oceny ich jakości Nowak D., Syta M. 2008, 4(59), 236-242
Żywność Nauka Technologia Jakość Metoda otrzymywania preparatu naturalnego
α- i β-karotenu z marchwi
Szterk A., Sosińska E., Obiedziński M.
Lewicki P.P.
2008, 4(59), 269-274
Żywność Nauka Technologia Jakość Detekcja nadtlenku wodoru chemiluminometrem własnej konstrukcji Szterk A., Lewicki P.P. 2008, 4(59), 275-282
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość Wpływ stężenia i temperatury syropu skrobiowego na przebieg odwadniania osmotycznego dyni Pękosławska A., Lenart A. 2008, 5(60), 116-125
Żywność Nauka Technologia Jakość Wpływ wstępnego nasycania jonami wapnia na wybrane właściwości suszu jabłkowego Lentas K., Witrowa-Rajchert D. 2008, 5(60), 178-188
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość Wpływ parametrów suszenia rozpyłowego na jakość hydrolizatu białkowego Janiszewska E., Cupiał D., Witrowa-Rajchert D., 2008, 5(60), 206-216

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Wydawca

Tytuł

monografii/podręcznika

liczba ark. wyd.

Tytuł rozdziału

liczba ark. wyd

Autor (autorzy)

rok, tom, strony

Miejsce wydania

Taylor&Francis Group, Boca Raton, FL., USA The Food Properties Handbook

(875 str)

Chapter 3.

Data and models of water activity. I. Solutions and liquid foods

P.P.Lewicki 2008, 33-65

USA

Taylor&Francis Group, Boca Raton, FL., USA The Food Properties Handbook

(875 str)

Chapter 4.

Data and models of water activity. II. Solid foods

P.P.Lewicki 2008, 67-151

USA

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny

Wydawca

Tytuł

monografii/podręcznika

liczba ark. wyd.

Tytuł rozdziału

liczba ark. wyd

Autor (autorzy)

rok, tom, strony

Miejsce wydania

Wydawnictwo SGGW Studia nad wpływem aglomeracji na strukturę i wybrane właściwości fizyczne wieloskładnikowych mieszanin spożywczych w proszku

Stron 140

Domian E. 2008

Warszawa

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny

Wydawca

Tytuł

monografii/podręcznika

liczba ark. wyd.

Tytuł rozdziału

liczba ark. wyd

Autor (autorzy)

rok, tom, strony

Miejsce wydania

Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi,

ISBN 978-83-86492-41-1

Inżynieria Chemiczna i Procesowa w Polsce (red. Cz. Strumiłło) Inżynieria chemiczna i procesowa na Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie Lewicki P.P., Witrowa-Rajchert D. 2007, 463-482

Łódź

Komitet Agrofizyki PAN, Wyd. Naukowe FRNA,

ISBN-13: 978-83-60489-08-6

Metody fizyczne diagnostyki surowców roślinnych i produktów spożywczych Purpurowe odmiany marchwi jako surowiec do suszenia Witrowa-Rajchert D., Czapski J.,

Kidoń M.,

Bawoł A.

2008, 75-86

Lublin

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

ISBN 978-8-88537-6-9

Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji (red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek) Nowe trendy w gastronomii w turystyce i rekreacji Czarniecka-Skubina E.,

Nowak D.

2008, 515-522

Poznań

Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków Koncepcje zarządzania jakością doświadczenia i perspektywy Nowoczesne techniki mrożenia – jakość dodana Kamińska A. 2008, 602-609

Kraków

Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków Koncepcje zarządzania jakością doświadczenia i perspektywy Jakość konsumencka jako wyzwanie dla producentów żywności. Łaba S.

2008, 631-636

Kraków

Redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej w języku polskim

Wydawca

Tytuł

monografii/podręcznika

liczba ark. wyd.

Tytuł rozdziału

liczba ark. wyd

Autor (autorzy)

rok, tom, strony

Miejsce wydania

Wydawnictwo SGGW

ISBN 978-83-7583-056-9

Nowoczesne metody analityczne w ocenie jakości i  bezpieczeństwa żywności

Stron 194

Witrowa-Rajchert D., Marzec A. 2008, 194

Warszawa

Wydawnictwo SGGW, Warszawa

ISBN 978-83-7244-988-7

Leksykon Nauki o Żywności i Żywieniu Człowieka oraz Polsko-angielski Słownik Terminów

Stron 521

P.P. Lewicki (redakcja) 2008, 521 Warszawa

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE I INNE

Czasopismo

Tytuł publikacji

Autor (autorzy)

Rok, tom, str.

Agroprzemysł Enzymy jako nowoczesne narzędzie technologiczne Nowak D.

2008, 2, 28-30

Bezpieczeństwo i Higiena Żywności Bezpieczeństwo opakowań i przedmiotów użytku przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wabik Ochronny Rząca M., Witrowa-Rajchert D.

2008, 7/60, 30-33

Forum mleczarskie Białe złoto Kampanii Łaba S.

2008, 5(30), 27

Forum mleczarskie – handel Raz kozie ser! Łaba S.

2008, 6(31), 34-37

Forum mleczarskie – handel. O serach pleśniowych raz jeszcze Łaba S.

2008, 4(29), 34-37

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, dostępne na CD-romie XXX lat inżynierii żywności na Wydziale Nauk o Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie Witrowa-Rajchert D., Lewicki P.P., Hankus M., Królikowski K.

2008, 91 stron

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, 5-6.06.2008. Wydawnictwo SGGW, Warszawa Wpływ odwadniania osmotycznego na porowatość jabłek suszonych konwekcyjnie Domian E., Janowicz M., Lenart A

2008, 30

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, 5-6.06.2008. Wydawnictwo SGGW, Warszawa Wpływ aktywności wody na właściwości mechaniczne płatków zbożowych Gondek E., Cacak- Pietrzak G., Lewicki P.P.

2008, 42

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, 5-6.06.2008. Wydawnictwo SGGW, Warszawa Wpływ aktywności wody na właściwości mechaniczne płatków zbożowych Gondek E., Lewicki P.P.

2008, 43

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, 5-6.06.2008. Wydawnictwo SGGW, Warszawa Próba zastosowania suszenia mikrofalowego do pian spożywczych Jakubczyk E.

2008, 51

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, 5-6.06.2008. Wydawnictwo SGGW, Warszawa Wpływ rodzaju nośnika i parametrów suszenia rozpyłowego na morfologię mikrokapsułkowanych aromatów Janiszewska E., Witrowa-Rajchert D.

2008, 52

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, 5-6.06.2008. Wydawnictwo SGGW, Warszawa Wybrane właściwości suszonych konwekcyjnie jabłek wstępnie odwadnianych osmotycznie w warunkach zmiennego ciśnienia Janowicz M., Śledzińska K.

2008, 53

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, streszczenia doniesień, Wydawnictwo SGGW, Warszawa Kontrola wzrostu kryształów w lodach spożywczych Kamińska A., Gaukel V.

2008, 56

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, streszczenia doniesień, Wydawnictwo SGGW, Warszawa Odwadnianie osmotyczne jabłek – wpływ stężenia roztworu, temperatury i czasu procesu Kowalska H.

2008, 60

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, 5-6.06.2008. Wydawnictwo SGGW, Warszawa Wpływ parametrów blanszowania na właściwości teksturalne suszu selera Lentas K., Witrowa-Rajchert D.

2008, 69

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, 5-6.06.2008. Wydawnictwo SGGW, Warszawa Możliwości wykorzystania modelowania i symulacji systemów produkcyjnych Łaba S.

2008, 73

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, 5-6.06.2008. Wydawnictwo SGGW, Warszawa Kinetyka wzrostu biomasy oraz biosyntezy enzymów amylolitycznych przez drożdże Saccharomycopsis Fibuligera podczas hodowli w bioreaktorze Nowak D., Nowak A.

2008, 79

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, 5-6.06.2008. Wydawnictwo SGGW, Warszawa Wpływ parametrów procesu suszenia mikrofalowego na jakość suszy jabłkowych Marzec A., Zadrożna M.

2008, 77

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, 5-6.06.2008. Wydawnictwo SGGW, Warszawa Wpływ rodzaju i stężenia substancji osmotycznej na przebieg odwadniania osmotycznego dyni Pękosławska A., Lenart A.

2008, 89

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, 5-6.06.2008. Wydawnictwo SGGW, Warszawa Wpływ ciśnienia w komorze suszarki próżniowej na skurcz wysuszonych truskawek Piotrowski D., Ignaczak M.

2008, 94

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, 5-6.06.2008. Wydawnictwo SGGW, Warszawa Zmiany aktywności przeciwrodnikowej i zawartości polifenoli suszu jabłkowego uzyskanego przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego Rząca M., Witrowa-Rajchert D.

2008, 104-105

Materiały I Sympozjum Inżynierii Żywności, streszczenia doniesień, Wydawnictwo SGGW, Warszawa Sorpcja pary wodnej przez żywność w proszku dla dzieci Szulc K., Lenart A.

2008, 111

Materiały IV Zjazdu Naukowego PTA, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin Wpływ aktywności wody na właściwości akustyczne płatków owsianych Gondek E., Maniewski M.

2008, 90

Materiały IV Zjazdu Naukowego PTA, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin Zastosowanie reometrii wzdłużnej w badaniu właściwości przecieru jabłkowego Jakubczyk E.

2008, 96-97

Materiały IV Zjazdu Naukowego PTA, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin Właściwości mechaniczne powłok jadalnych sojowych Kokoszka S., Lenart A.

2008, 104-105

Materiały IV Zjazdu Naukowego PTA, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin Wpływ stopnia rozdrobnienia materiału na zawartość karotenoidów w suszach z marchwi Nowak D., Matyjek K.

2008, 116

Materiały IV Zjazdu Naukowego PTA, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin Wpływ struktury wewnętrznej materiału na wybrane właściwości fizyczne suszonych jabłek Rząca M., Witrowa-Rajchert D.

2008, 127-128

Materiały Konferencyjne XIII Sesji Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności,

Łódź, 28-29.05.2008

Wpływ wstępnego nasycania jonami wapnia na wybrane właściwości suszu jabłka Lentas K., Dorota Witrowa-Rajchert D.

2008, 44

Materiały Konferencyjne XIII Sesji Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Łódź, 28-29.05.2008.

Wpływ stężenia i temperatury syropu skrobiowego na przebieg odwadniania osmotycznego dyni Pękosławska A., Lenart A.

2008, 45

Materiały Konferencyjne XIII Sesji Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności,

Łódź, 28-29.05.2008

Wpływ parametrów suszenia rozpyłowego na jakość hydrolizatu białkowego Janiszewska E., Cupiał D. Witrowa-Rajchert D.,

2008, 66

Materiały Konferencyjne XIII Sesji Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności,

Łódź, 28-29.05.2008

Właściwości reologiczne aglomerowanej żywności w proszku dla dzieci Szulc K., Lenart A.

2008, 70

Materiały Konferencyjne XIII Sesji Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Łódź, 28-29.05.2008.

Wpływ nanostruktur na mikroflorę produktów spożywczych Sawosz F.,

Witrowa-Rajchert D.

2008, 72

Materiały Konferencyjne XIII Sesji Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności,

Łódź, 28-29.05.2008

Technologiczne i marketingowe aspekty opakowań produktów mleczarskich Łaba S.

2008, 77

Materiały Konferencyjne XIII Sesji Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Łódź, 28-29.05.2008.

Wpływ wybranych biopolimerów i AFPs na przebieg procesu rekrystalizacji lodu Kamińska A., Gaukel V.

2008, 85

Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tradycyjne i Regionalne Technologie i Produkty w Żywieniu Człowieka”

Lublin, 25-26.09.2008

Rola sushi jako produktu regionalnego w promocji dań kuchni japońskiej w Polsce / The role of sushi as regional produkt of dishes of Japanese cuisine promotion in the Poland Nowak D., Czarniecka-Skubina E., Sikora M.

2008, 166-167

Materiały XIII Konferencji Naukowo – Technicznej „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego”,

Olsztyn, 30.06.-2.07.2008

Wpływ odwadniania osmotycznego na barwę liofilizowanych truskawek Ciurzyńska A., Lenart A.

2008, 39-44

Materiały XIII Konferencji Naukowo – Technicznej „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego”,

Olsztyn, 30.06.-2.07.2008

Wpływ odwadniania osmotycznego na gęstość jabłek suszonych konwekcyjnie Domian E., Janowicz M., Lenart A., Pomarańska-Łazuka W.

2008, 68-73

Materiały XIII Konferencji Naukowo – Technicznej „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego”,

Olsztyn, 30.06.-2.07.2008

Wpływ składu pian z przecierem jabłkowym na ich stabilność Jakubczyk E., Gondek E.

2008, 120-124

Materiały XIII Konferencji Naukowo – Technicznej „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego”,

Olsztyn, 30.06.-2.07.2008

Wpływ temperatury powietrza na kinetykę suszenia konwekcyjnego spienionego przecieru owocowego Jakubczyk E., Gondek E.

2008, 125-129

Materiały XIII Konferencji Naukowo – Technicznej „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego”,

Olsztyn, 30.06.-2.07.2008

Stopień zatrzymania aromatu rozmarynowego i cytrynowego w proszkach przy zmiennych parametrach procesu mikrokapsułkowania za pomocą suszenia rozpyłowego Janiszewska E., Witrowa-Rajchert D

2008, 130-134

Materiały XIII Konferencji Naukowo – Technicznej „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego”,

Olsztyn, 30.06.-2.07.2008

Badanie wpływu odwadniania osmotycznego i suszenia konwekcyjnego na barwę suszonych jabłek Janowicz M., Domian E.,

Lenart A., Królikowski K.

2008, 135-141

Materiały XIII Konferencji Naukowo – Technicznej „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego”,

Olsztyn, 30.06.-2.07.2008

Wpływ grubości próbek na odwadnianie osmotyczne jabłek Kowalska H.

2008, 163-167

Materiały XIII Konferencji Naukowo – Technicznej „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego”,

Olsztyn, 30.06.-2.07.2008

Wpływ przechowywania na stabilność kwasu L-askorbinowego w aglomerowanym kakao instant Kowalska J., Lenart A., Dobrowolska J.

2008, 168-172

Materiały XIII Konferencji Naukowo – Technicznej „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego”,

Olsztyn, 30.06.-2.07.2008

Wpływ zmiany składu surowcowego oraz procesu aglomeracji na właściwości fizyczne napoju kawowego Kowalska J., Lenart A.,

Bosko M.

2008, 173-177

Materiały XIII Konferencji Naukowo – Technicznej „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego”,

Olsztyn, 30.06.-2.07.2008

Wpływ metody suszenia na wytrzymałość mechaniczną suszu z selera korzeniowego Nowak D., Krzywoszyński P.

2008, 210-215

Materiały XIII Konferencji Naukowo – Technicznej „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego”,

Olsztyn, 30.06.-2.07.2008

Wpływ odwadniania osmotycznego na właściwości fizykochemiczne dyni Pękosławska A., Lenart A.

2008, 255-259

Materiały XIII Konferencji Naukowo – Technicznej „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego”,

Olsztyn, 30.06.-2.07.2008

Wpływ metody suszenia na zawartość chlorofilu i barwę oregano i bazylii Witrowa-Rajchert D., Hankus M., Pawlak E.

2008, 295-299

Nowe Trendy w Agrofizyce (red. B. Dobrzański jr, S. Grundas, S. Nawrocki, R. Rybczyński), Komitet Agrofizyki PAN, Wyd. Naukowe FRNA Właściwości sorpcyjne suszonej czarnej marchwi Witrowa-Rajchert D., Bawoł A., Czapski J., Kidoń M.

2008, 69-70

Delegate Manual of the First European Food Congress. Food Production. Nutrition. Healthy Consumers. Ljubljana, Slovenia. Manual editor of EFFoST annual meeting: Event Logistics Ltd., Somerset and Elsevier Physical properties of food changing during processing Lenart A., Piotrowski D.

2008, K1.05

Materiały Krajowego seminarium „Badania w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw”

Poznań-Zielonka,

Nasycanie jabłek kwasem askorbinowym podczas odwadniania osmotycznego Kowalska H.

2008,

ROK 2006

Publikacje recenzowane

Journal of Food Engineering
Gondek E., Lewicki P.P.
Antiplasticization of cereal based products by water. Part II. Breakfast cereals, 2006, 77, 644-652.
Marzec A.,Lewicki P.P. Antiplasticization of cereal-based products by water. Part I. Extruded flat bread. 2006, 73, 1-8.
Jakubczyk E., Niranjan K. Transient development of whipped cream properties, 2006, 77(1), 79-83.
Matuska M., Lenart A., Lazarides H.N. On the use of edible coatings to monitor osmotic dehydration kinetics for minimal solids uptake. 2006, 72, 85-91.
Journal of Texture Studies Gondek E., Lewicki P.P. Ranachowski Z. Influence of water activity on the acoustic properties of breakfast cereals, 2006, 37, 497-515.
Inżynieria Chemiczna i Procesowa Samborska K., Witrowa-Rajchert D. Enzyme spray drying. The influence of water content on a-amylase activity, 2006, 27, 559-565
International Journal of Food Science & Technology Witrowa-Rajchert D., Lewicki P.P. Rehydration properties of dried plant tissues, 2006, 41(9), 1040-1046.
International Journal of Food Properties Lewicki P.P., Wiczkowska J Rehydration of apple dried by different methods, 2006, 9, 217-226.
Trends in Food Science and Technology Lewicki P.P. Design of hot air drying for better foods, 2006, 17, 153-163.
Journal of Food Process Engineering Samborska K, Guiavarc’h Y, Van Loey A, Hendrickx M. The thermal stability of Aspergillus oryzae alpha-amylase in presence of sugars and polyols. 2006, 29, 287-303.
Inżynieria Rolnicza Witrowa-Rajchert D., Fabisiak A., Stawczyk J., Li S. Wpływ metody suszenia i temperatury procesu na właściwości higroskopijne suszu jabłkowego. 2006, 7(82), 457-464.
Marzec A., Lewicki P.P., Ranachowski Z. Opis emisji akustycznej pieczywa chrupkiego. 2006, 3(78), 305-312.
Gondek E., Marzec A. Wpływ aktywności wody na sensoryczną ocenę tekstury i jakość ogólną krakersów. 2006, 7(82), 181-187.
Jakubczyk E., Marzec A. Właściwości mechaniczne chrupkich/ kruchych ciastek. 2006, 3(78), 31-38.
Woźnica A., Lenart A. Wpływ odwadniania osmotycznego na właściwości sorpcyjne liofilizowanych truskawek. 2006, 7(82), str. 465-474.
Domian E., Burdzanowska D. Wpływ aglomeracji w mechanicznie generowanym złożu fluidalnym na gęstość i porowatość modelowej żywności w proszku. 2006, 2(77), 255-262.
Domian E., Jemielity M. Wpływ warunków aglomeracji w złożu fluidalnym na gęstość i porowatość granulatów. 2006, 2(77), 263-268.
Janowicz M., Domian E., Kowalska H., Lenart A. Wpływ aglomeracji i składu surowcowego na właściwości projekcyjne cząstek mieszanin proszków spożywczych. 2006, 7(82), 231-240.
Inżynieria Rolnicza Janowicz M., Domian E. Kowalska H., Lenart A. Wpływ aglomeracji w złożu fluidalnym na kształt cząstek wybranych proszków spożywczych. 2006, 3(78), 45-54.
Kowalska H., Domian E., Janowicz M., Lenart A Kinetyka adsorpcji pary wodnej przez aglomeraty wybranych mieszanin proszków spożywczych. 2006, 3(78), 143-152.
Jakubczyk E., Ksionek U. Właściwości mechaniczne suszów jabłkowych o średniej zawartości wody. 2006, 7(82), 215-222.
Olborska K., Lewicki P.P. Proces pakowania wybranych produktów mleczarskich jako krytyczny punkt kontrolny. 2006, 7(82), 351-358.
Kowalska H. Nasycanie marchwi chlorkiem wapnia w czasie odwadniania osmotycznego. 2006, 3(78) 135-142.
Ostrowska-Ligęza E., Lenart A. Programowanie właściwości sorpcyjnych kakao instant w postaci sypkiej z zastosowaniem zasady superpozycji. 2006, 4(79), 29-35.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. Marzec A., Gondek E. Zależności pomiędzy wybranymi wyróżnikami tekstury krakersów oznaczonymi instrumentalnie i sensorycznymi, 2006, Supl. 2(47), 219-226.
Marzec A.,Lewicki P.P., Jakubczyk E. Badanie jakości krakersów metodą emisji akustycznej, 2006, Supl. 1(46), 67-72.
Poszytek K., Lenart A. Właściwości sorpcyjne modelowych odżywek sproszkowanych, 2006, 4(49), 128-135.
Samborska K. Wpływ dodatków stabilizujących na kinetykę inaktywacji cieplnej a-amylazy z Aspergillus oryzae,2006, 4(49), 32-38.
Ciurzyńska A.,Lenart A. Wpływ odwadniania osmotycznego na właściwości mechaniczne liofilizowanych truskawek, 2006, 2(47) Supl., 56-67.
Dłużewska E., Szterk A. Wpływ wybranych przeciwutleniaczy na stabilność barwy napojów bezalkoholowych z dodatkiem beta-karotenu, 2006, 4(49), 77-89.
Kamińska A., Lewicki P.P. Wpływ wstępnej obróbki osmotycznej na przebieg procesów zamrażania i rozmrażania jabłek, 2006, 2(47) Supl., 101-107.
Sitkiewicz I., Denoch S. Właściwości reologiczne oraz retrogradacja wybranych skrobi modyfikowanych kukurydzy woskowej, 2006,1(46) Supl,143-151.
Rząca M., Witrowa-Rajchert D. Aktywność przeciwrodnikowa związków fenolowych zawartych w suszu jabłkowym, 2006, 2(47) Supl. 276-285.
Kowalska H. Kinetyka osmotycznego odwadniania dyni, 2006, 2 (47) Supl., 135-143.
Kowalska H.,Wyrozębska M. Wpływ jonów wapnia na właściwości sensoryczne marchwi odwadnianej osmotycznie, 2006, 1(46) Supl., 44-52.
Kowalska J., Lenart A., Dobrowolska J. Wpływ czasu przechowywania ma właściwości fizyczne i stabilność kakao z dodatkiem kwasu L-askorbinowego, 2006, 1(46), 83-90.
Olborska K., Lewicki P.P. Organizacja procesu pakowa-nia produktów mleczarskich i jej wpływ na stan mikrobiolo-giczny powietrza w hali produkcyjnej. 2006, 2(47), Supl. 246-254.
Chłodnictwo Kamińska A.,Lewicki P.P. Metoda dehydrofreezing (D-F) – znaczenie i przyszłość, 2006, XLI(10), 38-41.
Przemysł Spożywczy Witrowa-Rajchert D. Techniki membranowe najnowsze osiągnięcia i perspektywy, 2006, 60(4), 10-16.
Janiszewska E., Witrowa-Rajchert D. Mikrokapsułkowanie aromatów, 2006, 60(5), 40-45.
Olborska K., Duszyński J., Lewicki P.P. Zastosowanie sprężonego powietrza w zakładach spożywczych, 2006, 60(8), 60-63, 102.
Olborska K., Duszyński J., Lewicki P.P. Sprężone powietrze w zakładach spożywczych – uzdatnianie, 2006, 60(9), 33-35.
Janowicz M. Wykorzystanie promieniowania jonizującego w technologii żywności, 2006, 60(4), 30-37.
Kowalczyk R. Uzdatnianie wody technologicznej, 2006, 60(11), 12-18.
Kowalska H. Żywność minimalnie przetworzona – owoce i warzywa, 2006, 60(6), 24-27; 31.
Lewicki P.P. Skuteczność procesów mycia w przemyśle spożywczym, 2006, 60(2), 26-31.
Annual Review of Agricultural Engineering Piotrowski D., Lenart A., Pomarańska-Łazuka W. The influence of osmotic dehydration on drying and colour of dried blackcurrants, 2006, 5(1), 67-74.
Piotrowski D., Skrzyszewska E. The influence of pre-treatment on drying kinetics and shrinkage of prunes dried in constant and variable air temperatures, 2006, 5(1), 59-66.
Problemy Inżynierii Rolniczej Kowalczyk R., Karp K. Energochłonność oczyszczania ścieków w wybranym zakładzie przemysłu mleczarskiego, 2005, 4(50), 79-88.
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Poszytek K., Lenart A. Granulacja żywności w formie proszku, 2006, 16(28), 43-46
Witrowa-Rajchert D., Dworski T. Modelowanie wnikania wody podczas rehydracji suszonego jabłka, 2006, 16/29(2), 20-23
Drejarz A., Lenart A. Wymiana masy w procesie smażenia frytek ziemniaczanych, 2006, 16(28), 13-17
Acta Agrophysica Poszytek K., Domian E., Lenart A. Wpływ aglomeracji w mechanicznie generowanym złożu fluidalnym na skład granulometryczny wybranych proszków spożywczych, 2006, 7(1), 179-190.
Jakubczyk E. Kamińska A. Wpływ środków spieniających na strukturę pianek agarowych, 2006, 8(4), 839-850.
Sitkiewicz I., Pałacha Z. Effect of aeration mode and storage on selected physical properties of agar based confectionery filling with chocolate coating, 2006, 7(1), 219-231.
Nowak D., Hoang Thi Thu Huong Wpływ degradacji enzymatycznej błonnika pokarmowego na jego właściwości sorpcyjne, 2006, 8(4), 893-901
Domian E., Bialik E, Wybrane właściwości fizyczne soku jabłkowego w proszku, 2006, 8(4), 803-814.
Janowicz M., Lenart A. Wpływ parametrów obróbki osmotycznej na kinetykę adsorpcji pary wodnej przez liofilizowane truskawki, 2006, 8(4), 851-862.
CIGR International Symposium Warsaw 2nd Technical Symposium of CIGR Section VI. Future of food engineering. April, 26-28. 2006. Materiały dostępne na CD-romie. Piotrowski D., Lenart A., Borkowska O. Influence of selected parameters on temperatures changes during vacuum drying of strawberries, 11 stron
Wołosiak R., Worobiej E., Drużyńska B., Piecyk M., Majewska E., Nowak D. The Influence of Different Freezing Parameters and Steam-Cooking on Antioxidant Properties of Green Pea, 12 stron
Wołosiak R., Lewicki P.P., Piecyk M., Worobiej E., Drużyńska B., Majewska E. The influence of sterilization process on antioxidative properties of broad bean seeds, 11 stron
Kaczmarski Ł., Lewicki P.P. Application of ultrasound in structure analysis in model edible gels, 7 stron
Drying 2006 – Proceedings of the 15th International Drying Symposium Piotrowski D., Borkowska O., Lenart A. Influence of selected parameters on vacuum drying kinetics of strawberries, Vol. C, pp. 1620-1627
Piotrowski D., Chodyń-Semczuk K. Influence of temperature on colour of vacuum dried strawberries, Vol. C, pp. 1628-1635

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim

Wydawnictwo SGGW Kowalczyk R. Analiza technologiczno-techniczna produkcji zagęszczonego soku jabłkowego, Warszawa 2006; 7,5 ark. wyd. (99 stron)

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim

Wydawnictwo SGGW Witrowa-Rajchert D. Pilotażowy program Foresight w polu badawczym „Zdrowie i Życie” w: Jakość i bezpieczeństwo żywności – uwarunkowania surowcowe, technologiczno-produkcyjne i prawne, Warszawa, 2006, 191-203, całość 205 stron
Lewicki P.P. Projektowanie procesu technologicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności w: Jakość i bezpieczeństwo żywności – uwarunkowania surowcowe, technologiczno-produkcyjne i prawne, Warszawa, 2006, 137-158, całość 205 stron
Wydawnictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lenart A. Wdrażanie wyników badań w sektorze przemysłu rolno-spożywczego. W: „Perspektywy Przemysłu Rolno-Spożywczego”, Warszawa, 2006, s. 6, całość 42 strony, CD-Rom
Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Lenart A. Rola nauki w rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce. W: „Propozycja Rozwoju Województwa Podlaskiego”, Łomża, 2006, s. 79-96, (1 ark.), całość 7 arkuszy
Wydawnictwo Rady Promocji Żywności, Warszawa Lenart A. Rola nauki w przetwórstwie rolno-spożywczym. W: „Bezpieczeństwo Żywności, Jakość i Nowoczesne Technologie – Wzajemne Korelacje”, Warszawa, 2006, s. 9, całość 52 strony.
Proceedings of the 2nd CIGR Section VIInternational Symposium on Future of Food Engineering, 26-28 April, Warsaw, Poland. Materiały dostępne na CD-romie. Witrowa-Rajchert D., Rząca M. Wpływ metody suszenia i przechowywania na wybrane właściwości fizyczne suszu jabłkowego, 8 stron
Jakubczyk E., Kamińska A. Właściwości mechaniczne porowatych żeli agarowych, 8 stron
Marzec A., Lewicki P.P., Jakubczyk E. Analiza wpływu szybkości i metody niszczenia wybranych produktów zbożowych na jakość emitowanego dźwięku, 8 stron
Gondek E.,Marzec A. Sensoryczna ocena tekstury pieczywa chrupkiego o zróżnicowanej aktywności wody, 9 stron.
Poszytek K.,Lenart A. Wpływ aglomeracji na właściwości płynięcia, Warszawa, 2006, 9 stron
Kowalska H., Lenart A. Wpływ chlorku wapnia na odwadnianie osmotyczne marchwi, 2006, 9 stron

Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego

Wydawnictwo SGGW Witrowa-Rajchert D., Nowak D. Jakość i bezpieczeństwo żywności – uwarunkowania surowcowe, technologiczno-produkcyjne i prawne, Warszawa, 2006, stron 205
Instytut Agrofizyki w Lublinie Lewicki P.P. Acta Agrophysica. 2006, 7(1), ark. wyd. 20 (język angielski)

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny Piotrowski D. XI Polskie Sympozjum Suszarnictwa w Poznaniu. Tom 50, 2006, (1), 27-28
Piotrowski D. XV Międzynarodowe Sympozjum Suszarnictwa. Tom 50, 2006, (11), 16 i 18.
Przemysł Spożywczy Olborska K.,Sitkiewicz I. Bezpieczne opakowanie. 2006, 60(8), 103.

OPRACOWANIA O CHARAKTERZE UPOWSZECHNIENIOWYM

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość Witrowa-Rajchert D., Nowak D. V Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Jakość i bezpieczeństwo żywności – uwarunkowania surowcowe, technologiczno-produkcyjne i prawne”, 2006, 1(46) Supl., 7-10
Magazyn Przemysłu Mięsnego Pałacha Z. Aktywność wody. 2006, 12, 28-29
Wydawnictwo SGGW Lenart A. Sylwetka i działalność doktora honoris causa Eugeniusza Pijanowskiego w oczach Jego potomnych. W opracowaniu zbiorowym pt. „100-lecie urodzin Profesora Eugeniusza Pijanowskiego”, 2006, Warszawa, s. 19-20, całość 36 stron

Abstrakty

 1. Bialik E., Domian E. (2006): Wybrane właściwości fizyczne soku jabłkowego suszonego rozpyłowo na bazie maltodekstryny, Referaty i doniesienia. II Konferencja Naukowa „Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych”. Wydawnictwo Instytutu Agrofizyki, Lublin, s. 27-28.
 2. Ciurzyńska A., Lenart A. (2006): The effect of osmotic solution on water adsorption of freeze-dried strawberries. Collection of Extent Abstracts, 2006 CIGR International Conference. Azdar Press, Lublin, pp. 38-39.
 3. Ciurzyńska A., Lenart A. (2006): Wpływ odwadniania osmotycznego na właściwości mechaniczne liofilizowanych truskawek. Materiały konferencyjne XI Sesji Naukowej SMKN PTTŻ – Jakość i Prozdrowotne Cechy Żywności, Warszawa, s. 38.
 4. Domian E., Janowicz M. (2006): Sorpcja pary wodnej przez modelową żywność w proszku, Materiały XXXVII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN „Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku”, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 180.
 5. Gondek E., Marzec A. (2006): Sensoric esstimation of texture in crispy bread at different water activity. Collection of Extent Abstracts, 2006 CIGR International Conference. Azdar Press, Lublin, s. 75.
 6. Gondek E., Marzec A. (2006): Właściwości mechaniczne i akustyczne chipsów ziemniaczanych. Materiały XXXVII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN „Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku”, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 162.
 7. Jakubczyk E. Kamińska A. (2006): Wykorzystanie analizy obrazu do oceny porowatości i struktury spienianych żeli. Referaty i doniesienia. II Konferencja Naukowa „Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych”. Wydawnictwo Instytutu Agrofizyki, Lublin, s. 49-50.
 8. Jakubczyk E., Kamińska A. (2006): Mechanical properties of the porous agar gels, Collection of Extent Abstracts, 2006 CIGR International Conference. Azdar Press, Lublin, s. 95.
 9. Jakubczyk E., Marzec A., Lewicki P.P., Borowiec M. (2006): Effect of water activity on mechanical properties and structure of crispbread, Collection of Extent Abstracts, 2006 CIGR International Conference. Azdar Press, Lublin, p. 94.
 10. Janowicz M., Pęda M. (2006): Wybrane właściwości fizyczne jabłek odwadnianych osmotycznie i suszonych, Materiały XXXVII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN „Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku”, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 190.
 11. Kaczmarski Ł., Lewicki P.P. (2006): Application of Ultrasound in Structure Analysis of Model Edible Gels. Collection of Extent Abstracts, 2006 CIGR International Conference. Azdar Press, Lublin, p. 106.
 12. Kamińska A., Lewicki P.P. (2006): Wpływ wstępnej obróbki osmotycznej na przebieg procesów zamrażana i rozmrażania jabłek. Materiały konferencyjne XI Sesji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ „Jakość i prozdrowotne cechy żywności”, Warszawa, s. 36.
 13. Kowalska H., Domurat K. (2006): Właściwości przechowalnicze jabłek odwadnianych osmotycznie. Materiały konferencyjne XI Sesji Naukowej SMKN PTTŻ – Jakość i Prozdrowotne Cechy Żywności, Warszawa, s. 35.
 14. Kowalska H., Jadczak S. (2006): Zmiany składu chemicznego jabłek odwadnianych osmotycznie w roztworze sacharozy. Materiały XXXVII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN „Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku”, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 204-205.
 15. Kowalska H., Lenart A. (2006): The effect of calcium chloride on osmotic dehydration of carrot. Collection of Extent Abstracts, 2006 CIGR International Conference. Azdar Press, Lublin, p. 117.
 16. Lewicki P.P. (2006): Technologia żywności – stan obecny i kierunki rozwoju. Referaty i doniesienia. II Konferencja Naukowa „Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych”. Wydawnictwo Instytutu Agrofizyki PAN, Lublin, pp. 13-15.
 17. Marzec A., Gondek E. (2006): Zależności pomiędzy wybranymi wyróżnikami tekstury oznaczonymi instrumentalnie i sensorycznie w krakersach. Materiały konferencyjne XI Sesji Naukowej SMKN PTTŻ – Jakość i Prozdrowotne Cechy Żywności, Warszawa, s. 18.
 18. Marzec A., Lewicki P. P., Jakubczyk E. (2006): Analysis of destruction rapidity on sound emitted quality in grain food products. Collection of Extent Abstracts, 2006 CIGR International Conference. Azdar Press, Lublin, p. 138.
 19. Marzec A., Lewicki P.P., Pietrowska A. (2006): Badanie procesu czerstwienia pieczywa metodą emisji akustycznej. Materiały XXXVII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN „Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku”, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 290.
 20. Nowak D., Krzywoszyński P. (2006): Właściwości fizyczne suszy z selera, Materiały XXXVII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN „Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku”, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 127.
 21. Nowak D., Thi Thu Huong H. (2006): Właściwości sorpcyjne błonnika pokarmowego, Referaty i doniesienia. II Konferencja Naukowa „Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych”. Wydawnictwo Instytutu Agrofizyki PAN, Lublin, s. 71-73
 22. Olborska K, Lewicki P.P. (2006): Organizacja procesu pakowania produktów mleczarskich i jej wpływ na stan mikrobiologiczny powietrza w hali produkcyjnej. Materiały konferencyjne XI Sesji Naukowej SMKN PTTŻ – Jakość i Prozdrowotne Cechy Żywności, Warszawa, s. 112.
 23. Olborska K, Lewicki P.P. (2006): Wpływ warunków pakowania produktów mleczarskich na ich trwałość i jakość, Materiały XXXVII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN „Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku”, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 251.
 24. Piotrowski D., Lenart A., Borkowska O. (2006): Influence of selected parameters on temperatures changes during vacuum drying of strawberries. Collection of Extent Abstracts, 2006 CIGR International Conference. Azdar Press, Lublin, p. 181.
 25. Poszytek K., Lenart A. (2006): Higroskopijność sproszkowanych odżywek dla dzieci, Materiały XXXVII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN „Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku”, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 274.
 26. Poszytek K., Lenart A. (2006): Influence of agglomeration on flow properties of powdered baby food, Collection of Extent Abstracts, 2006 CIGR International Conference. Azdar Press, Lublin, p. 186.
 27. Poszytek K., Lenart A. (2006): Właściwości sorpcyjne sproszkowanych odżywek dla dzieci. Materiały konferencyjne XI Sesji Naukowej SMKN PTTŻ – Jakość i Prozdrowotne Cechy Żywności, Warszawa, s. 64.
 28. Rząca M., Witrowa-Rajchert D. (2006): Aktywność antyoksydacjna suszu jabłkowego. Materiały konferencyjne XI Sesji Naukowej SMKN PTTŻ – Jakość i Prozdrowotne Cechy Żywności, Warszawa, s. 32.
 29. Samborska K. (2006): Wpływ dodatków stabilizujących na kinetykę inaktywacji cieplnej alfa-amylazy z Aspergillus oryzae. Materiały konferencyjne XI Sesji Naukowej SMKN PTTŻ – Jakość i Prozdrowotne Cechy Żywności, Warszawa, s. 98.
 30. Sitkiewicz I., Krawczyk M. (2006): Badanie właściwości mechanicznych cukru konsumpcyjnego w złożu. Referaty i doniesienia. II Konferencja Naukowa „Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych”. Wydawnictwo Instytutu Agrofizyki PAN, Lublin, s. 92.
 31. Sitkiewicz I., Pałacha Z. (2006): Właściwości cieplne i reologiczne żółtka jaja kurzego z dodatkiem soli kuchennej. Materiały XXXVII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN „Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku”, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 227.
 32. Witrowa-Rajchert D., Rząca M. (2006): Effect of drying and storing methods on chosen physical properties of dried apple. Collection of Extent Abstracts, 2006 CIGR International Conference. Azdar Press, Lublin, p. 242.
 33. Witrowa-Rajchert D., Weroński A. (2006): Wpływ powlekania surowca na właściwości rekonstytucyjne suszu. Referaty i doniesienia. II Konferencja Naukowa „Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych”. Wydawnictwo Instytutu Agrofizyki PAN, Lublin, s. 107.
 34. Wołosiak R., Worobiej E., Drużyńska B., Piecyk M., Majewska E., Nowak D. (2006): Influence of Different Freeezing Parameters to antioxidant Properties of Green Pea, Collection of Extent Abstracts, 2006 CIGR International Conference. Azdar Press, Lublin, pp. 244-245..
 35. Wołosiak R., Worobiej E., Lewicki P.P., Drużyńska B., Piecyk M., Majewska E. (2006): Influence of the Sterilization Process on Antioxidant Properties of Broad Seeds. Collection of Extent Abstracts, 2006 CIGR International Conference. Azdar Press, Lublin, p. 246.
 36. Wołosiak R., Drużyńska B., Majewska E., Piecyk M., Worobiej E., Nowak D. (2006): Zmiany właściwości przeciwutleniających bobu podczas przechowywania w warunkach zamrażalniczych. Materiały XXXVII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN „Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku”, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 278.

Rok 2005

Publikacje recenzowane

Drying Technology

Samborska K.,

Witrowa-Rajchert D., Gonçalves A.

Spray drying of a-amylase – the effect of process variables on the enzyme inactivation. 2005, 23(4), 941-953.

Nowak D.,

Lewicki P. P.

Quality of infrared dried apple slices. 2005, 23(4), 831-846

Journal of Food Engineering

Kowalska J.,

Lenart A.

The influence of ingredients distribution on properties of agglomerated cocoa products. 2005, 68, 155-161.

Lewicki, P.P.,

Porzecka-Pawlak R.

Effect of osmotic dewatering on apple tissue structure. 2005, 66, 43-50.

Enzyme and Microbial Technology

Samborska K, Guiavarc’h Y,

Van Loey A, Hendrickx M.

The influence of moisture content on the thermostability of Aspergillus oryzae a-amylase. 2005, 37, 167-174

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Miecznikowski A.

Lenart A.

Wpływ metody i warunków suszenia na przeżywalność bakterii z gatunku Lactobacillus plantarum. 2005, 26, 309-316

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences

Nowak D.,

Kasiak T.,

Lewicki P.P.,

Duszkiewicz-Reinhard W.

Pilot-plant cultivation of brewerys yeast Saccharomyces cerevisiae enriched with magnesium. 2005, 14/55, (2), pp. 177-182

Nowak D.,

Kasiak T.,

Lewicki P.P.,

Duszkiewicz-Reinhard W.

Effect of yeast biomass enrichment in magnesium on drying kinetics and survival of cells. 2005, 14/55, (3), 263-266.

Archives of Acoustics

Ranachowski Z.,

Gondek E.,

Lewicki P.P.,

Marzec A.

Investigation of acoustic properties of compressed wheat bran flakes. 2005, 30(2), 255-265.

Acta Microbiologica Polonica

Wolska I. K., Mazurkiewicz B.

Koniugacyjne przekazywanie minireplikonów pochodnych plazmidu R6K i RK2 do wybranych patogennych szczepów bakterii. 2005, 52(3), 233-243.

International Agrophisics

Domian E.,

Poszytek K.

Wheat flour flowability as affected by water activity, storage time and consolidation. 2005, 19(2), 119-124.

Acta Agrophisica

Janowicz M.,

Domian E.,

Kowalska H.,

Lenart A.

Wpływ aglomeracji i składu surowcowego na właściwości geometryczne aglomeratów w proszku. 2005, 6(3), 659-670.

Jakubczyk E., Pokrzywnicki M.

Wpływ temperatury suszenia i zawartości wody na właściwości mechaniczne modelowego żelu agarowego, 2005, 6(3), 647-658.

Domian E.

Sypkość aglomerowanej modelowej żywności w proszku., 2005, 6(3), 605-615.

Acta Scientiarum Polonorum.

Technologia Alimentaria

Gondek E.,

Lewicki P.P.

Izotermy sorpcji pary wodnej suszonych i kandyzowanych owoców. 2005, 4(1), 63-71.

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

Janiszewska E.,

Witrowa-Rajchert D.

Ekstrakcja nadkrytyczna w przemyśle spożywczym. 2005, 4(45), 5-16.

Poszytek K.,

Lenart A.

Wpływ aglomeracji na właściwości fizyczne kaszek mleczno-zbożowych w proszku dla dzieci. 2005, 2(43) supl., 156-163.

Domian E.

Właściwości fizyczne modelowej żywności w proszku w aspekcie metody aglomeracji. 2005, 4(45), 87-97.

Fabisiak A.,

Li S.,

Stawczyk J.,

Witrowa-Rajchert D.,

Wpływ metody i temperatury suszenia jabłek na aktywność przeciwutleniającą otrzymanych z nich  ekstraktów. 2005, 2(43) supl., 318-326.

Kowalska H.

Wpływ witaminy C na przebieg odwadniania osmotycznego jabłek. 2005, 4(45) Supl.,        110-119.

Kowalska H.,

Domian E.,

Janowicz M.,

Lenart A.

Wpływ aglomeracji na adsorpcję pary wodnej przez wieloskładnikową żywność w proszku. 2005, 4(45) Supl., 120-131.

Marzec A.,

Borowiec M.,

Lewicki P.P.

Badania tekstury pieczywa chrupkiego „Wasa” metodą emisji akustycznej. 2005 4(45) Supl.,    75-84.

Inżynieria Rolnicza

Kowalska H.,

Lenart A.

Zmiany struktury tkanki roślinnej wywołane odwadnianiem osmotycznym. 2005, 9(69), 187-195.

Kowalska H.,

Gierada K.

Nasycanie jabłek w celu otrzymania żywności wzbogaconej w witaminę C. 2005, 11(71), 267-275.

Kowalska H.,

Domian E.,

Janowicz M.,

Lenart A.

Właściwości sorpcyjne wybranych mieszanin proszków spożywczych o składzie białkowo – węglowodanowym. 2005, 11(71), 259-265.

Woźnica A.

Lenart A.

„Rehydracja i adsorpcja pary wodnej przez liofilizowane truskawki”, 2005, 11(71), 523-532.

Domian E.,

Janowicz M.,

Kowalska H.,

Lenart A.

Sypkość białkowo-węglowodanowych mieszanin proszków spożywczych aglomerowanych w złożu fluidalnym. 2005, 11(71), 59-67.

Kaczmarski Ł

Sitkiewicz I.

Badania modelowych cieczy spożywczych za pomocą reometru rurowego, 2005, 9(69),

157-165.

Kamińska A.,

Lewicki P.P.

Ruch masy w żelach modelowych i jabłkach odwodnionych osmotycznie, zamrożonych i przechowywanych. 2005, 9(69), 167-173.

Marzec A.,

Lewicki P.P.

Antyplastyfikujący wpływ wody na produkty zbożowe. 2005, 11(71), s. 301-307.

Marzec A.,

Lewicki P.P.

Ranachowski Z.

Właściwości mechaniczne i akustyczne suchych produktów zbożowych. 2005, 9(69), s. 207-214.

Jakubczyk E.,

Uziak D.

Charakterystyka instrumentalnych metod badania właściwości mechanicznych wybranych owoców i warzyw, 2005, 11(71), 181-189.

Nowak D.,

Pomarańska-Łazuka W.,

Lewicki P.P.

Wpływ odmiany selera korzeniowego na przebieg procesu suszenia. 2005, 9(69), 233-240.

Witrowa-Rajchert D.

Radecka-Wierzbicka M.

Wpływ techniki suszenia konwekcyjnego na wybrane wyznaczniki jakości suszonej tkanki roślinnej. 2005, 9(69), 387-394.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Samborska K,

Witrowa-Rajchert D

Wpływ zawartości wody na kinetykę inaktywacji cieplnej amylazy z Aspergillus oryzae, 2005, 44(36), 4s, 94-96.

Nowak D.,

Lewicki P.P.

Wiązanie jonów magnezu z podłoża przez wybrane szczepy drożdży podczas hodowli w bioreaktorze. 2005, 44,(36), 4 s. , 60-61.

Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego

Woźnica A.,

Lenart A.

Właściwości fizyczne suszonej sublimacyjnie żywności, 2005, 15/27(1), 17-20.

Poszytek K.,

Domian E.,

Lenart A.

Wpływ aglomeracji w pneumatycznie generowanym złożu fluidalnym na skład granulometryczny modelowej żywności w proszku. 2005, (2), 16/27(2), 31-34.

Pałacha Z.,

Raczyński W.

Opracowanie metody oznaczania gęstości wybranych owoców w stanie zamrożonym. 2005, 15/27(2), 55-59.

Chłodnictwo

Pałacha Z.,

Łaba R.

Ocena eksploatacyjna zamrażarki fluidyzacyjno-taśmowej typu SBL4L8N firmy SAMIFI-BABCOCK. 2005, 40(10), 38-43.

Przemysł Spożywczy

Kamińska A.,

Lewicki P.P.

Metoda dehydrofreezing (D-F) – znaczenie i przyszłość. 2005, 59(9), 12-15.

Bednarczyk J.

Sitkiewicz I.

Systemy zagospodarowania odpadów opakowaniowych w Europie, 2005, (59)8, 94-98.

Bednarczyk J.

Sitkiewicz I.

Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, 2005, 59(11), 12-15.

Kaczmarski Ł.K.

Lewicki P.P.

Zastosowanie technik ultradźwiękowych w przetwarzaniu żywności, 2005, 59(9), 34-36.

Olborska K.,

Lewicki P.P.

Znaczenie procesu pakowania dla bezpieczeństwa żywności, 2005,  59(8), 84-87, 103.

Nowak D.

Promieniowanie podczerwone jako źródło ciepła w procesach technologicznych. Część I, 2005, 59(5), 5, 42-43, 51.

Nowak D.

Promieniowanie podczerwone jako źródło ciepła w procesach technologicznych. Część II, 2005, 59(6),  42-43.

Lewicki P.P.

Mycie maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym. 2005, 59(2), 24-27, 34.

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny

Piotrowski D.,

Figiel A.

Wpływ suszenia próżniowo-mikrofalowego na wydajność i jakość utrwalonych owoców i warzyw. 2005, 49(5), 22-24.

W materiałach konferencyjnych

Proceedings of the 11th Polish Drying Symposium XI PSS Poznań, Poland, 13-16 September 2005. Materiały dostępne na CD-romie

Samborska K, Witrowa-Rajchert D.

Alpha-amylase spray drying – how dry the enzyme can be?  7 stron

Stawczyk J.,

Li S.,

Witrowa-Rajchert D., Fabisiak A.

Kinetics of Apple Atmospheric Freeze Drying.

13 stron

Piotrowski D.,

Lenart A., Pomarańska-Łazuka W.

The influence of osmotic dehydration on drying and selected properties of dried blackcurrants.

Stron 10.

Piotrowski D., Skrzyszewska E.

The influence of a pre-treatment on drying kinetics and selected properties of prunes dried in constant and variable air temperatures. Stron 12.

Proceedings of the 10th Chinese Drying Conference, Nanjing, PR China

Stawczyk J.,

Li S.,

Witrowa-Rajchert D.,

Fabisiak A.

Experimental investigation on atmospheric freeze-drying. s. 38 -48.

Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej”. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław

Marzec A.,

Lewicki P.P.

Ranachowski Z.

Analiza wybranych deskryptorów emisji akustycznej pieczywa chrupkiego. 2005, s.66-69.

Jakubczyk E.,

Marzec A.

Właściwości mechaniczne chrupkich produktów zbożowych. 2005, s. 232-235.

Kowalska H.

Lenart A.

Nasycanie marchwi wapniem podczas odwadniania osmotycznego. 2005, 298-301.

Kowalska H.,

Domian E.,

Janowicz M.,

Lenart A.

Kinetyka adsorpcji pary wodnej przez aglomeraty wybranych mieszanin proszków spożywczych. 2005, 294-297.

Janowicz M.,  Domian E.,

Kowalska H.,

Lenart A.

Cechy strukturalne wybranych aglomerowanych proszków spożywczych. 2005, 246-249.

Domian E., Burdzanowska D.

Wpływ aglomeracji w mechanicznie generowanym złożu fluidalnym na gęstość granulatów. 2005, 156-159.

Domian E.,

Jemielity M.

Wpływ aglomeracji w pneumatycznie generowanym złożu fluidalnym na gęstość aglomeratów. 2005, 160-163

Stawczyk J.,

Li S.,

Witrowa-Rajchert D.,

Fabisiak A.

Wpływ suszenia w układzie zamkniętym z pompą ciepła na wybrane właściwości suszonego jabłka. 2005, s. 232-235.

Proceedings of the 11th Polish Drying Symposium XI SPSS Poznań, Poland 13-16 September 2005. Materiały dostępne na CD-romie

Nowak D.,

Pomarańska-Łazuka W.,

Witrowa-Rajchert D.

Wpływ odmiany selera i sposobu suszenia na właściwości sorpcyjne otrzymanego suszu. Stron 9.

Monografie naukowe, podręczniki akademickie

Proceedings of the ITM 2005 Workshop on Drying Technology (ed. A. Drużdżel). International Tobacco Machinery Poland, Radom 2005

Lewicki P.P.

Effects of air drying on plant tissue properties. pp. 75-102.

Papers of the International Symposium „Euro-aliment 2005” (eds. P. Alexe, M. Turtoi). Editura Academica, Galati, Rumunia. 2005.

Lewicki P.P.

Food engineering and its interface with biotechnology. pp. 99-107.

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa

Lewicki P.P.

Lenart A.

Kowalczyk R.

Pałacha Z.

Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego (ed. P.P. Lewicki). Wydanie czwarte, Warszawa 2005, stron 468.

Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego

Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2005.

Nowak D.

Janowicz M.

Materiały V Konferencji Jakość i bezpieczeństwo Żywności – uwarunkowania surowcowe, technologiczno-produkcyjne i prawne, str. 101

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa

Lewicki P.P.

Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. Wydanie czwarte, Warszawa 2005, stron 468.

Publikacje popularyzujące

Tygodnik Rolniczy

Janowicz M.

Witaminy prosto z drzewa. 2005, 8, 36-37.


Rok 2004

Publikacje  recenzowane

Drying Technology

Lewicki P.P.

Michaluk E.

Drying of tomato pretreated with calcium. 2004 22(8), 1813-1827.

Journal of Food Engineering

Lewicki P.P.

Jakubczyk E.

Effect of hot air temperature on mechanical properties of dried apples. 2004, 64, 307-3014.

Piotrowski D.

Lenart A.

Wardzyński A.

Influence of osmotic dehydration on microwave-convective drying of frozen strawberries. 2004, 65, 519-525

Lewicki P.P.

Water as the determinant of food engineering properties. 2004, 61, 483-495.

Innovative Food Science & Emerging Technologies

Nowak D.

Lewicki P.P.

Infrared drying of apple slices. 2004, 5, 353-360.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Lewicki P.P.

Ignaciuk E.

Skurcz materiału roślinnego w procesie suszenia. 2004, 25 (3/2), 1261-1266.

Lewicki P.P.

Pawlak G.

Wpływ procesu suszenia na mikrostrukturę tkanki roślinnej. 2004, 25 (3/2), 1267-1272.

Witrowa-Rajchert D.

Rehydracja jako wskaźnik zmian zachodzących w tkance roślinnej w czasie suszenia. 2004, 25(3/4), 2051-2060

Inżynieria Rolnicza

Borkowska O.,

Piotrowski D.,

Lenart A.

Wpływ wybranych parametrów na kinetykę suszenia próżniowego odwodnionych osmotycznie truskawek. 2003, 7, 13(55), 203-210.

Piotrowski D.,

Lenart A.

Dobór sposobu suszenia odwadnianych osmotycznie truskawek. 2004, 8, 5(60), 243-249.

Piotrowski D.,

Kłonica B.

Wpływ zmiany temperatury na kinetykę suszenia próżniowego  truskawek. 2004, 8, 5(60), 237-242.

Domian E.

Lenart A.

Wpływ aglomeracji w złożu fluidalnym na właściwości fizyczne wybranych mieszanin proszków spożywczych o charakterze białkowo- węglowodanowym. 2004, 8, 5(60), 63-70.

Janowicz M,

Lenart A.

Wpływ wybranych parametrów odwadniania osmotycznego na strukturę wewnętrzną suszonej tkanki roślinnej na przykładzie jabłek. 2004, 8, 5(60), 145-152.

Lenart A.

Nauka i technika w produkcji suszonej żywności w formie proszku. 2003, 7, 13(55), 183-191

Janowicz M.

Lenart A.

Litwińska M.

Wybrane właściwości fizyczne suszonych sublimacyjnie truskawek. 2003, 7, 13(55), 193-201

Acta Agrophysica

Domian E.

Koper T.

Lenart A.

Wpływ sposobu suszenia na płynięcie kaw rozpuszczalnych. 2004, 3(3), 425-434

Domian E.

Poszytek  K.

Wpływ aktywności wody i konsolidacji na właściwości płynięcia wybranych typów mąki pszennej. 2004, 4(2), 259-268.

Lewicki P.P.,

Jakubczyk E.,

Marzec A.,

Carmo Cabral M.,

Pereira P. M.

Effect of water activity on mechanical properties of dry cereal products, 2004, 4(2), 381-392.

Żywność. Nauka. Technologia.  Jakość

Marzec A.

Lewicki P.P.

Właściwości sorpcyjne pieczywa chrupkiego. 2004, 4 (41), 44-53

Problemy Inżynierii Rolniczej

Kowalczyk R.

Zużycie energii w procesie oczyszczania ścieków przy różnym asortymencie produkcji w zakładzie przemysłu owocowo-warzywnego. 2004, 1 (43), 103 – 110

Kowalczyk R.

Wydajność tłoczenia i wskaźnik zużycia jabłek w procesie wytwarzania zagęszczonego soku jabłkowego. 2004, 2 (44), 21 – 29

Przemysł Spożywczy

Janowicz M.

Kaczmarski Ł.

Seminarium z zastosowania wysokich ciśnień w przemyśle spożywczym. 2004, 58(7), 31-33.

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny

Piotrowski, D.

Janowicz M.

X Jubileuszowe Sympozjum Suszarnictwa. 2004, 48(9), 31.

Piotrowski D.

Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego. XI Konferencja Naukowo-Technicznej BEMS 2004. 2004, 48(11), 30-31

Woźnica A.

Jarczyk A.

Próby otrzymania konfitur bez dodatku sacharozy z zastosowaniem aspartamu i acesulfamu K. 2004, 48(11), 18-20.

Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego

Pałacha Z.

Sitkiewicz I

Wpływ metody otrzymywania i czasu przechowywania na gęstość i porowatość nadzienia cukierniczego piankowego. 2004, 14/24(1), 29-31.

Pałacha Z.

Karaś M.

Wpływ zawartości wody na przemiany fazowe mieszanin sacharozy z agarem. 2004, 14/25(2), 26-29.

Piotrowski D.

Lenart A.

Wpływ sposobów suszenia na właściwości organoleptyczne truskawek. 2004, 14(2), 20-25.

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Kowalczyk R.

Wpływ strumienia ścieków i ładunku zanieczyszczeń w zakładzie przemysłu owocowo-warzywnego na energochłonność ich oczyszczania, 2004, 78(6), 219-222

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Domian E.

Grzegorczyk K.

Wybrane właściwości fizyczne modelowego napoju sojowego w proszku w aspekcie aglomeracji preparatami lecytynowymi. 2004, 48/35(3s), 31-32.

Żyłła R.

Witrowa-Rajchert D.

Niskotemperaturowe suszenie produktów spożywczych pod ciśnieniem atmosferycznym. 2004, 43/35 (1), 3-6.

Monografie naukowe,  podręczniki akademickie

Elsevier Oxford

Lewicki P.P.

Drying w Encyklopedia of Meat Sciences (eds. W.K. Jensen, C.Devine, M.Dikeman). Trzy tomy, łącznie 1500 stron, 2004,  pp. 402-411.

Lewicki P.P.

Extrusion Technology w Encyklopedia of Meat Sciences (eds. W.K. Jensen, C.Devine, M.Dikeman). Trzy tomy, łącznie 1500 stron, 2004, pp. 460-465.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Ranachowski Z,

Lewicki P.P.,

Marzec A.

Investigation of staling of bread using mechanical and acoustic methods. W Proceedings of the LI Open Seminar on Acoustics. 2004, pp. 429-432.

Redakcja monografii lub podręcznika w języku angielskim

Instytut Agrofizyki PAN, Lublin

Lewicki P.P.

Lipiec J.

Szot B

Acta Agrophysica. 2004, 4(1), str. 242

Grundas S.

Lewicki P.P.

Lipiec J.

Acta Agrophysica. 2004, 4(2), str. 360

Redakcja monografii lub podręcznika w innych językach

Czasopismo

Autor (autorzy)

Tytuł artykułu, rok, tom, str.

Wydawnictwo SGGW

Witrowa-Rajchert D.

Nowak D.

Metody zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w przetwórstwie żywności, stron 175


Rok 2003

Publikacje  recenzowane

Drying Technology

P.P. Lewicki

G. Pawlak

Effect of drying on microstructure of plant tissue. 2003, 21(4), 657-683

International Journal of Food Properties

P.P. Lewicki

W. Pomarańska-Łazuka

Errors in static desiccator method of water sorption isotherms estimation. 2003, 6(3), 557-563

Communications in Agricultural and Biological Sciences

K. Samborska

Y. Guiavarc’h

A. Van Loey

M. Hendrickx

Heat inactivation of Asperfillus oryzae a-amylase at high and reduced water content. 2003, 68(3), 247-250

Acta Agrophysica

D. Witrowa-Rajchert

Matematyczne modelowanie procesu ryhydracji suszonej tkanki jabłka, 2003, 82, 193-204

D. Witrowa-Rajchert

T. Dworski

Research on dried apple rehydration with water and milk. 2003, 2(2), 433-441

D. Witrowa-Rajchert

Badanie zmian objętości suszonej tkanki roślinnej podczas rehydracji. 2003, 97

E. Jakubczyk

P.P. Lewicki

Właściwości mechaniczne tkanki jabłka w odniesieniu do jej struktury. 2003, 97

D. Nowak

M. Rzeszotarski

P.P. Lewicki

Właściwości reologiczne medium hodowlanego w trakcie produkcji pullulanu przez Aureobasidium pullulans. 2003, 83, 141-154

Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria

E.  Domian

Ł. Milczarski

Badanie właściwości płynięcia wybranych spożywczych materiałów sypkich, 2003, 2(2)

J. Kowalska

A. Lenart

Wpływ aglomeracji na właściwości ogólne wieloskładnikowej żywności w proszku, 2003 2(2) , 27-36

Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria

H. Kowalska

A. Lenart

Ruch wody i substancji rozpuszczonych w jabłkach odwadnianych osmotycznie. 2003, 2(1), 13-22

Inżynieria Rolnicza

H. Kowalska

A. Lenart

Zmiany zachodzące w tkance jabłek odwadnianych osmotycznie, 3003, 7/49

E. Jakubczyk

P.P. Lewicki

Wpływ metody suszenia na właściwości lepkosprężyste suszów jabłkowych. 2003, 7/49

E. Domian

K. Chałat

Właściwości płynięcia mak pszennych. 2003, 8(50)

A. Marzec

P.P. Lewicki

Z. Ranachowski

Wpływ aktywności wody na właściwości fizyczne wybranych produktów zbożowych. 2003, 7/49

M. Janowicz

M. Litwińska

A. Lenart

Wpływ odwadniania osmotycznego na jakość truskawek suszonych sublimacyjnie. 2003, 8(50).

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

R. Kowalczyk

L. Wiczkowski

Energochłonność oczyszczania ścieków w wybranym zakładzie przemysłu spożywczego. 2003, 486 cz. I, 39-45

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

A. Ogonek

A. Lenart

Zastosowanie jadalnych filmów i powłok do żywności. 2003, 1(34), 5-15.

A. Fabisiak

D. Witrowa-Rajchert

J. Głuszko

Wpływ temperatury na wybrane właściwości jabłek suszonych konwekcyjnie i sublimacyjnie. 2003, 2(35), 21-29

Annals of Warsaw Agricultural University, Forestry and Wood Technology

O. Berthold

K. Olborska

W. Szymanowski

Managing the Raw Material Stock in One-Stream Production Systems. Numer specjalny II, 2003,  3-10

Problemy Inżynierii Rolniczej

J. Kowalska

A. Lenart

Wpływ powlekania na właściwości sorpcyjne wieloskładnikowej żywności w proszku. 2003, 3(41), 97-107

R. Kowalczyk

Wpływ zmian strumienia ścieków na wskaźniki zużycia energii w procesie ich oczyszczania w zakładzie przemysłu owocowo-warzywnego. 2003, 3(41), 109-117

Przemysł Spożywczy

P.P. Lewicki

Woda jako składnik żywności. 2003, 57(5), 8-14, 50

A. Marzec

P.P. Lewicki

Z. Ranachowski

Emisja akustyczna a jakość suchych produktów zbożowych. 2003, 57(9), 40-42

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny

R. Kowalczyk

M. Równicki

Badanie struktury zużycia energii elektrycznej oczyszczalni ścieków z zakładu przemysłu owocowo-warzywnego. 2003, 10, 28-30

Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej

M. Janowicz

A. Lenart

Praktyczne aspekty kontroli suszenia konwekcyjnego owoców i warzyw. 2003, 3, 16-20

Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego

H. Kowalska

A. Lenart

Znaczenie wymiany masy w tworzeniu żywności nowej generacji. 2003, 2, 12-17

R. Kowalczyk

M. Równicki

Energochłonność oczyszczania ścieków w wybranym zakładzie przemysłu owocowo-warzywnego. 2003, 13/23, 40-43

Z. Pałacha

I. Sitkiewicz

Ocena jakości żelu agarowego na podstawie analizy tekstury.  2003, 13/23(2), 27-29

M. Janowicz

A. Lenart

Znaczenie suszenia owoców i warzyw. 2003, 13/23 (1), 28-32.

Monografia naukowa,  podręcznik akademicki

Centre of Excellence for Advanced  Materials and Structures

P.P. Lewicki,

E. Gondek

Z. Ranachowski

Nondestructive Testing of Materials and Structures II. (eds. J. Deputat, Z. Ranachowski), Warszawa 2003, ark.wyd.18

Influence of water activity on acoustic emission of breakfast cereals, pp. 93-109

A. Marzec

P.P. Lewicki,

Z. Ranachowski

T. Dębowski

Cereal food texture evaluation with application of mechanical and acoustic methods. pp. 111-131

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego

A. Marzec

P.P. Lewicki

Z. Ranachowski

50 Otwarte Seminarium z Akustyki. Materiały Konferencyjne, Gliwice 2003, stron 603

Wavelet decomposition of acoustic emission signal generated in process of thin layer breaking, pp. 261-264

University of Miscolc

A. Kamińska

P.P. Lewicki

Proceedings of the 4th Conference of PhD Students. Miscolc 2003, 416 stron.

Mass transfer in osmotically dehydrated material stored at different temperatures, pp. 311-315

Escola Superior de Biotecnologia Universidade Catolica Portuguesa

A. Kamińska

I. Teixeira

C. Moreno

S.C.  Fonseca

C.L.M. Silva

X Congresso Nacional de Biotechnologia. BIOTEC’ 2003, Lisboa 2003

Influence of low O2 and high CO2 concentrations on shelf life extension of fresh-cut red bell peppers, p. 63

Politechnika Łódzka

H. Kowalska

A. Lenart

Materiały X Sympozjum Suszarnictwa (red. Z. Pakowski), Łódź, 2003, str. 839 (płyta CD ROM).

Zmiany współczynnika dyfuzji wody i substancji rozpuszczonych w owocach i warzywach odwadnianych osmotycznie. s. 557-564

A. Lenart

Nauka i technika w produkcji suszonej żywności w formie proszku. s. 35-44

R. Żyłła

D. Witrowa-Rajchert

Niskotemperaturowe suszenie produktów spożywczych w układzie zamkniętym. s. 695-702

D. Witrowa-Rajchert

T. Dworski

Kinetyka wnikania wody podczas rehydracji suszonego jabłka. s. 665-674

E. Domian

T. Koper

A. Lenart

Wpływ sposobu suszenia na płyniecie kaw rozpuszczalnych. s. 459-468

O. Borkowska

D. Piotrowski

A. Lenart

Kinetyka suszenia próżniowego odwodnionych osmotycznie truskawek. s. 449-457

D. Nowak

T. Kasiak

P.P. Lewicki

W. Duszkiewicz-Reinhard

Otrzymywanie preparatu suszonych drożdży piwowarskich wzbogaconych w magnez. s. 591-599

M. Janowicz

M. Litwińska

A. Lenart

Wybrane właściwości fizyczne suszonych sublimacyjnie truskawek.  s. 505-515

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

O. Berthold

D. Piotrowski

W. Szymanowski

Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Warszawa 2003.

Zastosowanie systemów zintegrowanych w przemyśle spożywczym – przykłady praktyczne, s. 79-86, tom 1.

Redakcja monografii lub podręcznika w innych językach

Wydawnictwo SGGW

A. Lenart

Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego, Warszawa 2003, ark. wyd. 18

Publikacje popularyzujące

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny

D. Piotrowski

Komputer Expo 2003 – oferty informatyczne dla MŚP. 47, 2003, 34

D. Piotrowski

X jubileuszowa Konferencja Naukowo-Technicznej: Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS’2002. 47, 2003, 36-37

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.

D. Witrowa-Rajchert

D. Nowak

IV Konferencja Naukowa Oddziału warszawskiego PTTŻ z cyklu „Jakość i bezpieczeństwo żywności”. 2003, 4 (35)


ROK 2002

Publikacje  recenzowane

Journal of Food Engineering

P.P.Lewicki, H. Vu Le, W. Pomarańska-Łazuka

Effect of pre-treatment on convective drying of tomatoes. 2002, 54, 141-146.

Acta Agrophysica

Z.Pałacha,

K. Pawluczak

Study of the phase transition of sucrose mixtures with monovalent inorganic salts. 2002, 77, 95-104.

K. Samborska,

D. Witrowa-Rajchert

Effect of spray drying temperature on the activity of a-amylase. 2002, 77, 127-135.

I.Sitkiewicz, A.Lenart

Influence of water activity on mechanical properties of osmotically pretreated dried fruits. 2002, 77, 137-146.

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

D. Witrowa-Rajchert,

K. Samborska

Metody suszenia mikroorganizmów i produktów syntezy mikroorganicznej. 2002, 2(31), 5-15.

A.      Kamińska

B.     P.P. Lewicki

Ruch masy w jabłkach odwodnionych osmotycznie i przechowywanych w zróżnicowanej temperaturze. 2002, 3(32)Supl., 73-78

A.      Ogonek

A. Lenart

Znaczenie powłok jadalnych w odwadnianiu osmotycznym mrożonych truskawek. 2002, 3(32)Supl.,116-126.

K. Samborska,

D. Witrowa-Rajchert

Ocena procesu suszenia rozpyłowego handlowego, płynnego preparatu a-amylazy. 2002, 3(32) Supl., 170-178.

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

E. Jakubczyk,

P.P. Lewicki

Wpływ metody suszenia na właściwości mechaniczne i strukturę suszów jabłkowych. 2002, z.486.

J. Kowalska,

A. Lenart

Izotermy sorpcji pary wodnej przez powleczony napój kakaowy w proszku. 2002, z.486.

Annals of Warsaw Agricultural University, Forestry and Wood Technology

W. Szymanowski,

O. Berthold

Enterprise Resource Planning System in Small and Medium Enterprises. 2002, Special number II, 11-17.

Inżynieria Rolnicza

M. Janowicz, A. Lenart

Wpływ odwadniania osmotycznego na   przebieg suszenia konwekcyjnego jabłek – część 1, 2001,  12, (32), 89-100.

M. Janowicz, A. Lenart

Wpływ odwadniania osmotycznego na   przebieg suszenia konwekcyjnego jabłek – część 2. Zmiany właściwości fizycznych, 2001, 12, (32), 101-108.

K. Kowalczyk,

D. Witrowa-Rajchert

Modelowanie procesu rehydracji suszonej tkanki roślinnej. 2001, 5(12), 297-304.

M. Janowicz,

D. Piotrowski, A. Lenart, W. Pomarańska-Łazuka

Badanie procesu suszenia owoców odwadnianych osmotycznie. 2002, 4(37),

D. Piotrowski, A. Lenart, W. Pomarańska-Łazuka

Ocena jakości suszonych owoców pestkowych poddanych odwadnianiu osmotycznemu. 2002, 4(37),

D. Nowak, P.P. Lewicki

Wpływ długości fali promieniowania podczerwonego na przebieg procesu suszenia jabłek. 2002, 4 (37),

D. Witrowa-Rajchert,

W. Domański

Badanie skurczu tkanki roślinnej w czasie suszenia przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu. 2002, 4(37),

J. Kowalska, A. Lenart

Wpływ aglomeracji i powlekania na kinetykę sorpcji pary wodnej przez napój kakaowy w proszku. 2002, 4(37),

E. Domian, A. Lenart,

J. Murdzek

Wpływ metody suszenia na właściwości sorpcyjne kaw rozpuszczalnych. 2002, 5(38),

E. Jakubczyk, P.P. Lewicki

Wpływ zabiegów wstępnych przed suszeniem na właściwoś-ci mechaniczne suszów jabłek. 2002, 5(38),

M. Janowicz,

H. Kowalska,

W. Pomarańska-Łazuka,

A. Lenart

Odwadnianie osmotyczne owoców o zróżnicowanej strukturze. 2002, 5(38),

A.Kamińska,

P. P. Lewicki

Dyfuzja sacharozy w materiale odwodnionym osmotycznie i przechowywanym w różnej temperaturze. 2002, 5(38),

A. Marzec, P.P. Lewicki, Z. Ranachowski

Wpływ aktywności wody na właściwości mechaniczne i akustyczne pieczywa chrupkiego pszennego. 2002, 5/38,

D. Nowak, P.P. Lewicki

Wpływ sposobu dostarczenia ciepła na właściwości mechaniczne suszu jabłkowego. 2002, 5 (38),

I. Sitkiewicz, A. Lenart

Wpływ aktywności wody na właściwości fizyczne suszonych owoców wstępnie odwadnianych osmotycznie. 2002, 5(38),

D. Piotrowski, A. Lenart

Parametry pracy skomputeryzowanego stanowiska do suszenia owoców pod obniżonym ciśnieniem. 2002, 5(38),

D. Witrowa-Rajchert,

P. Jurkowski

Modyfikowanie składu i właściwości suszonej tkanki roślinnej za pomocą substancji białkowych. 2002, 5(38),

Przemysł Spożywczy

E. Domian

Aglomeracja w przemyśle spożywczym. 2002, 56(8), 80-86, 88.

M. Janowicz

Znaczenie wybranych operacji wstępnych w utrwalaniu żywności za pomocą suszenia. 2002, 56(10), 6-11.

A. Marzec. P.P. Lewicki

Pieczywo chrupkie. 2002, 56(1), 17-20.

W. Szymanowski,

O. Berthold

Zintegrowane systemy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach – szanse i zagrożenia. Cz. I. 2002, 56(1), 28-30.

W. Szymanowski,

O. Berthold

Zintegrowane systemy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach – szanse i zagrożenia. Cz. II. 2002, 56(2), 26-29, 33.

D. Piotrowski,

E. Jakubczyk

Komputerowe sterowanie w przemyśle spożywczym. 2002, 56(9), 36-39.

I.Sitkiewicz,

D. Piotrowski

Jakość a efektywność inwestycji w przemyśle mleczarskim. 2002, 56(6), 36-37.

Proceedings of the XLIX Open Seminar on Acoustics. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

P.P. Lewicki, A. Marzec, Z. Ranachowski,

T. Dębowski

Spectral characteristics of acoustic signals emitted by flat rye samples. 2002, pp. 453-458.

Proceedings of the AMAS Course on Nondestructive Testing of Materials and Structures.  Center Excellence for Advanced Materials and Structure. Warszawa. (eds. J. Deputat, Z. Ranachowski)

P.P. Lewicki, A. Marzec, Z. Ranachowski,

T. Dębowski

The influence of moisture content on spectral characteristics of acoustic signals emitted by flat corn bread samples. 2002, pp. 127-135.

Proceedings of the 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002. Praha, Czech Republic

P.P. Lewicki

Water as the determinant of food engineering properties. Płyta CD, 18 stron.

W materiałach konferencyjnych

Materiały VII Międzynarodowej  Konferencji Naukowej „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej w aspekcie przygotowania do programów badawczych w UE”. Akademia Rolnicza, Wrocław

E. Jakubczyk,

P.P. Lewicki

Wpływ zabiegów wstępnych przed suszeniem na właściwości mechaniczne suszów jabłek. 2002, 365-368.

P.P. Lewicki, A. Marzec, Z. Ranachowski

Wpływ aktywności wody na właściwości mechaniczne i akustyczne pieczywa chrupkiego pszennego. 2002, 393-396.

D. Nowak, P.P. Lewicki

Właściwości reologiczne suszu jabłkowego otrzymanego podczas suszenia konwekcyjnego i promiennikowego. 2002, 401-404.

M. Janowicz,

H. Kowalska, A. Lenart, W. Pomarańska-Łazuka

Odwadnianie osmotyczne owoców o zróżnicowanej strukturze. 2002, 369-372.

I. Sitkiewicz, A. Lenart

Wpływ aktywności wody na właściwości fizyczne suszonych owoców wstępnie odwadnianych osmotycznie. 2002, 433-436.

D. Witrowa-Rajchert,

P. Jurkowski

Zastosowanie enzymów do modyfikowania właściwości suszonej tkanki roślinnej. 2002, 451-454.

E. Domian, A. Lenart,

J. Murdzek

Wpływ metody suszenia na właściwości sorpcyjne kaw rozpuszczalnych. 2002, 359-362.

D. Piotrowski, A. Lenart

Ocena jakości suszonych owoców pestkowych poddanych odwadnianiu osmotycznemu. 2002, 429-432.

Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Problemy Techniki Rolniczej i Leśnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

E. Jakubczyk,

P.P. Lewicki

Wpływ metody suszenia na właściwości mechaniczne i strukturę suszów jabłkowych. 2002, 137-138.

R. Kowalczyk,

J. Wiczkowski

Energochłonność oczyszczania ścieków w wybranym zakładzie przemysłu spożywczego.

2002, 201-202.

J. Kowalska, A. Lenart

Izotermy sorpcji pary wodnej przez powleczony napój kakaowy w proszku. 2002, 139-140.

Monografia naukowa,  podręcznik akademicki

Wydawca

Autor (autorzy)

Tytuł, miejsce i rok wydania, liczba ark. wyd. całości (części autora)

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002

E. Domian,

E. Jakubczyk,

R. Kowalczyk, A. Marzec, P.P. Lewicki, D. Nowak, Z. Pałacha, I. Sitkiewicz,

D. Witrowa-Rajchert

Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Cz. I. Ćwiczenia laboratoryjne (red. P.P. Lewicki, D. Witrowa-Rajchert), str. 136

E. Domian,

E. Jakubczyk,

R. Kowalczyk, A. Marzec, P.P. Lewicki, D. Nowak, Z. Pałacha, I. Sitkiewicz,

D. Witrowa-Rajchert

Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Cz. II. Ćwiczenia  obliczeniowe. (red. P.P. Lewicki, D. Witrowa-Rajchert), str. 262

Redakcja monografii w języku angielskim lub innym

Wydawca

Autor (autorzy)

Tytuł, miejsce i rok wydania, liczba ark. wyd. całości (części autora)

Instytut Agrofizyki PAN, Lublin

P.P. Lewicki,

W. Woźniak

Acta Agrophysica. Properties of Water in Foods. Lublin, 2002 nr 77, str 194 (ark. wyd. 13.9)

Wydawnictwo SGGW, Warszawa

P.P. Lewicki,

D. Witrowa-Rajchert

Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Cz. I. Ćwiczenia laboratoryjne, str. 136

P.P. Lewicki,

D. Witrowa-Rajchert

Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Cz. II. Ćwiczenia  obliczeniowe, str. 262


Rok 2001

Publikacje  recenzowane

Journal of Food Engineering

H. Kowalska,

A. Lenart

Mass exchange during osmotic pretreatment of vegetables. 49, 137-140

P.P. Lewicki

E. Gondek,

D. Witrowa-Rajchert

D. Nowak

Effect of drying on respiration of apples slices. 49, 333-337

Drying Technology

A.      Lenart

D. Piotrowski

Drying characteristics of osmotically dehydrated fruits coated with semipermeable edible films. 19 (5), 849-877

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

H. Howalska,

A. Lenart

Wpływ temperatury na wymianę masy podczas odwadniania osmotycznego jabłek i marchwi. 22 (3C), 765-770

P.P. Lewicki

Rola inżynierii chemicznej i procesowej w rozwoju przemysłu spożywczego. 22 (3A), 75-83

D. Nowak

P.P. Lewicki

Suszenie jabłek za pomocą promieni podczerwonych wspomagane konwekcją. 22 (3D), 1007-1012.

D. Nowak

D. Witrowa-Rajchert

P.P. Lewicki

Wpływ struktury materiału na zdolność de rehydracji suszonej tkanki roślinnej. 22 (3D), 1019-1024

D. Witrowa-Rajchert

Zmiany struktury wewnętrznej tkanki roślinnej w czasie suszenia i rehydracji. 22 (3E), 1501-1506

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences

I. Sitkiewicz,

M. Kozłowski

Effects of pressure and osmotic solution on efficiency of osmotic dehydration of apples. 10/51 (4), 45-47

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

P.P. Lewicki

D. Witrowa-Rajchert

A. Sawczuk

Suszenie konwekcyjne jabłek i marchwi wspomagane mikrofalami. 2 (27), 28–42

A. Ogonek,

A. Lenart

Wpływ selektywnych powłok jadalnych na odwadnianie osmotyczne truskawek. 3 (28), 62-74

Przemysł Spożywczy

P.P. Lewicki

Technologia czystych pomieszczeń. 55 (8), 60, 62-64

P.P. Lewicki

Nauka o żywności i żywieniu człowieka w aspekcie integracji z Unią Europejską. 55(9), 20-21, 24-25

D. Piotrowski

O. Berthold

Komputerowo zintegrowane wytwarzanie (CIM) – potencjalne zastosowanie w przemyśle spożywczym. 55(7), 34-36

D. Witrowa-Rajchert

Współczesne tendencje w suszarnictwie żywności. Cz. II. 55(1), 29-30

D. Witrowa-Rajchert

Procesy membranowe w technologii żywności. 55(9), 52-54

Chłodnictwo

Z. Pałacha

A. Kamińska

Wpływ wstępnej obróbki osmotycznej na przebieg procesu zamrażania jabłek. 36 (3), 44-47

W materiałach konferencyjnych

Materiały XXXII Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN „Technologia żywności a oczekiwania konsumentów” (red. T.Haber, H. Porzucek)

Warszawa, płyta CD

E. Domian

A. Lenart

Zastosowanie analizatora cząstek AWK – V97 do oznaczania składu granulometrycznego cukru. Stron 6

R. Kowalczyk,

M. Równicka

Inwentaryzacja i zagospodarowanie odpadów powstających podczas przerobu jabłek i wiśni w zakładzie przemysłu owocowo-warzywnego. Stron 6

H. Kowalska,

A. Lenart

Wpływ zamrażania na odwadnianie osmotyczne wybranych owoców. Stron 6

P.P. Lewicki

Nauka o żywności i żywieniu człowieka w aspekcie integracji z Unią Europejską. Stron 7

A. Marzec,

A. Lenart

Właściwości mechaniczne suszonych truskawek i wiśni. Stron 7

D. Nowak,

P.P. Lewicki,

P. Figurski

Kinetyka enzymatycznego upłynniania miazgi marchwiowej. Stron 6

A. Ogonek,

A. Lenart

Odwadnianie  osmotyczne truskawek. Stron 6

Z. Pałacha,

A. Kamińska

Badanie procesu wymiany ciepła podczas zamrażania jabłek wstępnie odwadnianych osmotycznie. Stron 6

R. Peda,

Z. Pałacha

Wpływ aktywności wody na przemiany fazowe amorficznych mieszanin węglowodanów.

Stron 6

D. Piotrowski

A. Lenart

W.Pomarańska-Łazuka

Wpływ sposobu suszenia na barwę odwadnianych osmotycznie wybranych owoców. Stron 6

D. Piotrowski,

D. Tokarska

Wybrane właściwości fizyczne wiśni suszonych sposobem osmotyczno-konwekcyjnym w zmiennej temperaturze. Stron 6

R. Rowicka,

D. Nowak

P.P. Lewicki

Wpływ aktywności wody na właściwości reologiczne liofilizowanego jabłka. Stron 6

I. Sitkiewicz

Wpływ obróbki enzymatycznej na efektywność osmotycznego odwadniania oraz właściwości mechaniczne truskawek odwodnionych osmotycznie. Stron 6

D. Witrowa-Rajchert,

O. Berthold

Opracowanie technologii otrzymywania chipsów z cebuli. Stron 6

D. Witrowa-Rajchert,

K. Jakubas

Badanie przeżywalności drożdży piekarskich. Stron 6

Properties of Water in Foods. (ed. P.P. Lewicki), Warsaw Agricultural University Press, Warsaw

D. Nowak

P.P. Lewicki

Comparison od convective and near-infrared drying of apples. pp. 87-96

R. Peda,

Z. Pałacha

Effect of water activity and storage time on phase transition in amorphous sucrose. pp. 21-31

3rd International Conference of PhD  Students. Agriculture. University  of Miscolc Press, Miscolc

Z. Pałacha,

A. Kamińska

Effect of osmotic pre-treatment on the process of apple freezing. pp. 207–214

R. Rowicka,

D. Nowak,

P.P. Lewicki

Effect of water activity on mechanical properties of freeze-dried apple cubes. pp. 251-258

Monografie naukowe, podręczniki akademickie.

John Wiley & Sons.

M.S. Rahman,

S.S. Sablani,

N. Guizani,

T.P. Labuza,

P.P. Lewicki

Direct manometric determination of vapor pressure. W Current protocols in Food Analytical Chemistry, New York. 2001

Warsaw Agricultural University Press, Warsaw

Lewicki  P.P.

Properties of Water in Foods (ed. P.P. Lewicki). 2001, stron 202.

ROK 2000

Publikacje recenzowane

Drying Technology

Lewicki, P.P.,

Łukaszuk, A.

Changes of rheological properties of apple tissue undergoing convective drying. 2000, 18(3), 707-722.

Journal of Food Engineering

Lewicki, P.P.

Raoult’s law based food water sorption isotherm. 2000. 43(1), 31-40.

Lewicki, P.P.,

Łukaszuk, A.

Effect of osmotic dewatering on reological properties of apple subjected to convective drying. 2000. 45(3), 119-126.

Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej.

Mechanika

Gondek, E.

Lewicki, P.P.

Właściwości sorpcyjne płatków śniadaniowych. 2000. 254(60), 69-76.

Jakubczyk, E.

Lewicki, P.P.

Wpływ aktywności wody na właściwości mechaniczne suszonego jabłka.  2000. 254(60), 97-105.

Kowalska, H.

Lenart, A.

Janowicz, M.

Wymiana masy w czasie odwadniania osmotycznego truskawek i wiśni. 2000. 254(60), 135-143

Madyniak, R.

Lenart, A.

Wpływ błon pektynowych na kinetykę odwadniania osmotycznego jabłek. 2000. 254(60), 143-150.

Marzec, A.

Lenart, A.

Właściwości mechaniczne owoców odwadnianych osmotycznie. 2000. 254(60), 159-168.

Ostrowska-Ligęza, E. Lenart, A.

Wpływ składu chemicznego napoju kakaowego w proszku na jego zdolność płynięcia. 2000. 254(60), 219-228

Pałacha, Z.

Babski, R.

Wpływ  wstępnej obróbki osmotycznej na przebieg procesu zamrażania marchwi. 2000. 254(60), 229-236.

Piotrowski, D.

Lenart, A.

Wpływ odwadniania osmotycznego na suszenie truskawek i wiśni. 2000. 254(60), 251-259.

Piotrowski, D.

Pudło, R.

Dobór maszyn i urządzeń w ramach projektu technologicznego linii do rozlewu win gazowanych. 2000. 254(60),  261-268.

Piwowarski, E.

Lewicki, P.P.

Zmiany struktury tkanki roślinnej podczas procesu suszenia. 2000. 254(60), 269-276.

Wiczkowska, J.

Lewicki, P.P.

Wpływ aktywności wody na kinetykę rehydracji jabłka suszonego. 2000. 254(60), 371-378.

Witrowa-Rajchert, D.

Nowak, D.

Witak, P.

Zastosowanie ciągłych pomiarów psychrometrycznych do określania kinetyki suszenia fluidalnego jabłek.  2000. 254(60), 379-386

Przemysł Spożywczy

Witrowa-Rajchert, D.

Współczesne tendencje w suszarnictwie żywności. Cz.I. 2000, 54(12), s. 10-12.

XIth Seminar: Properties of Water in Foods

(ed. P.P.Lewicki) Warsaw Agricultural University Press, Warsaw  2000

Janowicz, M. Kowalska, H., Pomarańska-Łazuka W.  Lenart, A.

Mass exchange during osmotic dehydration of fruit. pp. 144-152

Lewicki, P.P.

Gondek, E.

Water sorption properties of some ingredients of muesli. pp. 72-79.

Ostrowska-Ligęza, E. Lenart, A.

Effect of water activity on mechanical properties of cocoa powders. pp. 60-71.

Pałacha, Z.

Borusiak, A.

Effect of water content on the phase transitions of selected amorphous carbohydrates. pp. 43-51.

14th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2000, CD created by Magic WARE, Praha, Czech Republic 2000

Kowalska, J.

Lenart, A.

Influence of coating on sorption properties of cocoa drink powder.,  pp. 1-13.

Industrial Application of Osmotic Dehydration / Treatments of Food (eds. M. Dalla Rosa, W.E.L. Spiess). Forum, Udine

Lewicki, P.P. Kowalska, H.

Lenart, A.

Effect of  temperature on mass transfer during osmotic dehydration of plant tissue. pp. 31-40.

Proceedings of the 12th International Drying Symposium – IDS2000, (eds. Kerkhof P.J.A.M., Coumans W.J., Mooiweer G.D.) Elsevier Science, Amsterdam, CD-ROM

Kowalska, H.

Lenart, A.

The influence of plant tissue structure on osmotic dehydration. Paper No. 242, p. 8.

Piotrowski, D.

Lenart, A.

Kubik, M.

The influence of edible coatings on physical properties of osmo-convective dried apples. Paper No.159, pp.1-8.

Abstrakty

Materiały XXXI Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN: „Żywność w dobie ekspansji naukowej: potencjał, oczekiwania, perspektywy” – Streszczenia komunikatów naukowych. Wydawnictwo – Drukarnia Prodruk, Poznań, 2000

Gondek, E.

Lewicki, P.P.

Właściwości sorpcyjne płatków śniadaniowych.

p. 26.

Kowalska, H.

Janowicz, M.

Lenart, A.

Wpływ struktury owoców na kinetykę odwadniania osmotycznego. p. 170.

Kowalska, J.

Lenart, A.

Wpływ powlekania na właściwości mechaniczne napoju kakaowego w proszku. p. 51.

Ostrowska-Ligęza E. Lenart, A.

Wpływ aktywności wody na właściwości reologiczne napoju kakaowego w proszku. p. 52.

Piotrowski, D. Groszkowski, A.

Wpływ ciśnienia na właściwości suszonych jabłek otrzymanych metodą osmotyczno-konwekcyjną.

p. 172.

Piotrowski, D., Lenart, A.

Wpływ sposobu suszenia na stopień usunięcia wody z owoców odwadnianych osmotycznie.

p. 169.

Piwowarski, E.

Lewicki, P.P.

Wpływ parametrów procesu suszenia konwekcyjnego na strukturę wewnętrzną jabłek. p. 168.

Sitkiewicz, I. Kozłowski, M.

Wpływ ciśnienia i rodzaju roztworu osmotycznego na wymianę masy i właściwości mechaniczne jabłek odwadnianych osmotycznie. p. 173.

Wiczkowska, J. Lewicki, P.P.

Wpływ aktywności wody na kinetykę pęcznienia suszu jabłkowego. p. 171.

Proceedings of the 14th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2000, Summaries: Separation, Processes and Equipment  Praha, Czech Republic,

Kowalska, J.    Lenart, A.

Influence of coating on sorption properties of cocoa drink powder.  p. 244.

Book of Abstracts of the 12th International Drying Symposium – IDS2000. (eds. Mooiweer G.D., Coumans W.J.) Elsevier Science, Amsterdam, 2000

Piotrowski, D.   Lenart, A.         Kubik, M.

The influence of edible coatings on physical properties of osmo-convective dried apples.  p. 72.

Materiały II Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego – Referaty i doniesienia. PTA, Lublin, 2000

Lewicki, P.P.

Nowe fizyczne metody utrwalania i konserwacji produktów spożywczych., pp. 24-26 (streszczenie referatu plenarnego).

Monografia naukowa, podręcznik akademicki

Warsaw Agricultural University Press, Warsaw

Lewicki  P.P.

Properties of Water in Foods (ed. P.P. Lewicki). 2000, ark. wyd. 11.

Publikacje popularno-naukowe

Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka. Materiały Sesji Plenarnych. Polska Inicjatywa Konsumpcyjna. Warszawa, 2000

Lewicki, P.P.

Polski potencjał naukowy w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka. pp. 82-94 (referat plenarny).

Materiały XXXI Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN „Żywność w dobie  ekspansji naukowej: potencjał, oczekiwania, perspektywy” – Referaty. Wydawnictwo – Drukarnia Prodruk. Poznań, 2000

Lewicki, P.P.

Technologia żywności na progu nowego tysiąclecia.   pp. 13-18 (referat plenarny).

Witrowa-Rajchert, D.

Nowe metody usuwania wody z żywności. pp. 137-146 (referat plenarny).

Publikacje popularyzacyjne

Przemysł Spożywczy

Lewicki, P.P.

Anuga Food Tec 2000. 54(6), 28-30, 52.

Pałacha Z.

IX Sympozjum Suszarnictwa. 54(1), s. 49.

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny

Piotrowski D.

Formy prezentacji sprzętu komputerowego i oprogramowania w Polsce przed rokiem 2000 (2). 44 (2), 45-46.

Piotrowski D. (2000):

IX Sympozjum Suszarnictwa. 44(5), 39-40.