Laboratoria

HP 33   Hala półtechniki

Opiekun: dr hab. Hanna Kowalska, dr hab. Agata Marzec, mgr Mariusz Wojnowski

Suszarki: konwekcyjna, promiennikowo-konwekcyjna, taśmowa, bębnowa, fluidyzacyjna, mikrofalowo-konwekcyjna

Homogenizator wysokociśnieniowy NS 1001 L2 PANDA, GEA Niro Soavi

Mieszalnik lemieszowy do materiałów sypkich L5 LöDIGE

Aglomerator w złożu fluidalnym STREA1 NIRO-AEROMATIC

Suszarka rozpyłowa MOBILE MINOR, GEA NIRO

Suszarka rozpyłowa LAB.S1, ANHYDRO

Pakowarka próżniowa PP-5.4 TEPRO

Homogenizator ultradźwiękowy UP-400S, HIELSCHER

Suszarka mikrofalowo-próżniowa PROMIS

Stanowiska do badania: procesów membranowych, odwadniania osmotycznego warunkach statycznych i w przepływie, destylacji, zamrażania, fluidyzacji, odparowania, pasteryzacji, filtracji, pomp, wentylatorów

 

1014 Pracownia analiz chemicznych

Opiekun: dr inż. Emilia Janiszewska, mgr Katarzyna Rybak

Chromatograf cieczowy  Acquity UPLC H-Class, WATERS

Kolorymetr CR-5, KONICA-MINOLTA

Aparat do pomiaru aktywności wody CX-2 AquaLab, DECAGON

Polarymetr  WZZ-2S, Ningbo Hinotek Technology

 

1013 Pracownia materiałów biodegradowalnych i mikroskopii

Opiekun: dr hab. Monika Janowicz, mgr Katarzyna Rybak

Skaningowy mikroskop elektronowy TM-3000 HITACHI

Stereoskopowy mikroskop SMZ 1500, NIKON wyposażony w kamerą DS-Fi1

Mikroskop stereoskopowy MST 131, PZO i Mikroskop biologiczny Studar LAB,  PZO wyposażone w kamerą VCD i oprogramowanie do analizy obrazu MultiScan v. 14.02, Computer Scaning System

Napylarka złotem, CRESSINGTON

Stolik mrożąco-grzejący metodą Peltier`a, DEBEN

Zestaw do pomiaru BZT OXITOP IS12, WTW

Warstwomierz Ultrametr A400, METRISON

Komora klimatyczna KBF 720, BINDER

 

1052 Pracownia materiałów sypkich

Opiekun: dr inż. Karolina Szulc, mgr Katarzyna Rybak

Piknometr helowy do gęstości rzeczywistej proszków i ciał stałych Stereopycnometr SPY-6DC, QUANTACHTOME Instruments

Aparat bezpośredniego ścinania proszków z celką Jenike (prototyp)

Objętościomierz wstrząsowy do gęstości nasypowej proszków STAV 2003, J.ENGELSMANN AG

Przesiewacz wibracyjny AS 200, RETSCH z zestawem sit

Suszarka próżniowa VO500, MEMMERT

Analizator wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej CILAS 1190

Osmometr OS3000, MARCEL

 

1048 Pracownia pomiarów dyfuzyjnych

Opiekun: dr inż. Agnieszka Ciurzyńska, mgr Katarzyna Rybak

Titrator  888 Titrando, METROHM

Titrator  870 KF Titrino plus, METROHM

Wirówka z chłodzeniem MPW-260R, MPW

 

1046 Pracownia bioinżynierii

Opiekun: dr inż. Dorota Nowak, spec. Krzysztof Królikowski

Liofilizator Gamma 1-16 LSC CHRIST

Liofilizator Alfa 1-4 CHRIST

Zamrażarka szokowa do -40°C mod 51.20, IRINOX S.P.A.

Zamrażarka niskotemperaturowa – 70 do -80°C Profi Master PMU0380 NATIONAL LAB

Spektrofotometr Helios γ THERMO ELECTRON CO.

Sterylizator parowy ASVE SMS

Biofermentor Bioflo 3000 NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC

Komora laminarna M50546-001 Astec Microflow Limited

wirówka laboratoryjna 4-15 SIGMA,

wirówka MPW -223,  MPW

 

42 Pracownia pomiarów reologicznych

Opiekun: dr inż. Ewa Jakubczyk, spec. Krzysztof Królikowski

Maszyna wytrzymałościowa 1445 ZWICK z czujnikiem (Brüel and Kjær, Narum) do kontaktowego pomiaru emisji akustycznej

Wiskozymetr DV-III, BROOKFIELD

Teksturometr z komorą termiczną TA HD STABLE MICRO SYSTEMS + dewar ciśnieniowy (azot)

Teksturometr TA-XT2i STABLE MICRO SYSTEMS z czujnikiem (Brüel and Kjær, Narum) do kontaktowego pomiaru emisji akustycznej

Zestaw do pomiaru aktywności wody Hygrolab 3, ROTRONIC

 

41 Pracownia pomiarów aktywności wody

Opiekun: dr inż. Ewa Gondek, mgr Katarzyna Rybak

Stanowiska do wyznaczania izoterm sorpcji pary wodnej metodą statyczno-eksykatorową

Stanowiska do badania kinetyki adsorpcji pary wodnej i desorpcji wody

Kolorymetr CR-300, MINOLTA

Zestaw do pomiaru aktywności wody AquaLab, DECAGON

Zestaw do pomiaru aktywności wody Hygrolab 2, ROTRONIC