Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności – Pracownicy

Nauczyciele akademiccy

prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz

tel. (022) 59 37 650

Zainteresowania naukowe: biosynteza pullulanu przez Aureobasidium pullulans, modyfikacje szczepów przemysłowych, mikrobiologia żywności

e-mail: malgorzata_gniewosz@sggw.pl

dr hab. Stanisław Błażejak, prof SGGW

tel. (022) 59 37 658

Zainteresowania naukowe: biotechnologia, mikrobiologia żywności, wiązanie kationów przez drożdże

e-mail: stanislaw_blazejak@sggw.pl

dr hab. Edyta Lipińska

tel. (022) 59 37 661

Zainteresowania naukowe: technologia gorzelnictwa i drożdżownictwa, wykorzystanie drożdży w biotechnologii, mikrobiologia żywności

e-mail: edyta_lipinska@sggw.pl

dr Sylwia Bonin

tel. (022) 59 37 657

Zainteresowania naukowe: produkcja win i cydrów, piwowarstwo, wpływ etanolu na komórki drożdży, immobilizacja, mikrobiologia żywności

e-mail: sylwia_bonin@sggw.pl

dr inż. Iwona Gientka

tel. (022) 59 37 652

Zainteresowania naukowe: biotechnologia żywności, mikrobiologia żywności, wykorzystanie drożdży w biotechnologii

e-mail: iwona_gientka@sggw.pl

dr inż. Lidia Stasiak-Różańska

tel. (o22) 59 37 664

Zainteresowania naukowe: biotechnologia w przemyśle spożywczym, mikrobiologia żywności , zastosowanie bakterii octowych w procesach technologicznych, biotransformacja odpadów rafineryjnych do dihydroksyacetonu
e-mail: lidia_stasiak@sggw.pl

dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk

tel. (022) 59 37 660

Zainteresowania naukowe: mikrobiologia żywności, jakość wyrobów mięsnych, substancje peklujące, wysokie ciśnienia, bezpieczeństwo żywności

e-mail: elzbieta_hac_szymanczuk@sggw.pl

dr inż. Alicja Synowiec

tel. (o 22) 69 37 659

Zainteresowania naukowe: produkcja napojów alkoholowych w szczególności browarnictwo oraz winiarstwo, przeciwdrobnoustrojowa aktywność substancji pochodzenia roślinnego, opakowania jadalne, zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych

e-mail: alicja_synowiec@sggw.pl

dr inż. Anna Chlebowska-Śmigiel

tel. (022) 59 37 651

Zainteresowania naukowe: mikrobiologia żywności, biosynteza i zastosowanie pullulanu, powłoki jadalne, probiotyki, prebiotyki

e-mail: anna_chlebowska_smigiel@sggw.pl

dr inż. Anna Bzducha-Wróbel

tel. (022) 59 37 656

Zainteresowania naukowe: składniki ściany komórkowej drożdży, mikrobiologiczna biosynteza związków prozdrowotnych, biotechnologia żywności

e-mail: anna_bzducha_wrobel@sggw.pl

dr inż. Karolina Kraśniewska

tel. (022) 59 37 669

Zainteresowania naukowe: biotechnologia i mikrobiologia żywności, bezpieczeństwo żywności, powłoki i filmy jadalne, substancje przeciwdrobnoustrojowe

e-mail: karolina_krasniewska@sggw.pl

dr inż. Marek Kieliszek

tel. (022) 59 37 664

Zainteresowania naukowe: bioakumulacja pierwiastków, mikrobiologia żywności, selen, biotechnologia, enzymologia, genetyka drobnoustrojów

e-mail: marek_kieliszek@sggw.pl

Profesorowie emerytowani

prof. dr hab. Wanda Duszkiewicz-Reinhard

prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak

prof. dr hab. Wiesław Wzorek

Pozostali pracownicy

mgr Marcin Strączyński

tel. (022) 59 37 653

inż. Sylwia Misiura

tel. (022) 59 37 655

st. techn. Iwona Wolska

tel. (022) 59 37 653

Doktoranci

tel. (022) 59 37 663

mgr inż. Anna Kot

mgr inż. Agnieszka Kurcz

mgr Kamil Piwowarek

mgr inż. Katarzyna Pobiega

 

 

Imię i nazwisko Pokój Dzień tygodnia Godziny
Prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz 1037 poniedziałek 11-13
dr hab. Stanisław Błażejak, prof. SGGW 1039 poniedziałek 12-14
dr Sylwia Bonin 1026 urlop wychowawczy
dr inż. Iwona Gientka 1027 poniedziałek 14-16
dr hab. Edyta Lipińska 1040 środa 11-13
dr inż. Anna Chlebowska-Śmigiel 1038 środa 12-14
dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk 1038 poniedziałek 12-14
dr inż. Anna Bzducha-Wróbel 1027 wtorek 9-11
dr inż. Lidia Stasiak-Różańska 1025 wtorek 9-11
dr inż. Alicja Synowiec 1040 poniedziałek 12-14
dr inż. Karolina Kraśniewska 1025 środa 13-15
dr inż. Marek Kieliszek 1025 wtorek 8-10
mgr inż. Anna Kot 1009 wtorek 11-13
mgr inż. Katarzyna Pobiega 1009 poniedziałek 11-12
mgr Kamil Piwowarek 1009 środa 11-13