Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Władze

piątek 14.10.2016

DZIEKAN

Prof. dr hab. Mirosław Słowiński

PRODZIEKAN ds. dydaktyki i promocji

Dr inż. Anna Berthold-Pluta

studia niestacjonarne (kierunek technologia żywności i żywienie człowieka)
oraz stacjonarne (kierunek towaroznawstwo)

 

PRODZIEKAN ds. dydaktyki

 

Dr hab. Rafał Wołosiak

studia stacjonarne (kierunki technologia żywności i żywienie człowieka
oraz bezpieczeństwo żywności)

PRODZIEKAN ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW

 

 

.

.

.

 

.

.


e-mail: dwnoz@sggw.pl

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -