Władze

DZIEKAN

Prof. dr hab. Mirosław Słowiński

PRODZIEKAN ds. dydaktyki i promocji

Dr inż. Anna Berthold-Pluta

studia niestacjonarne (kierunek technologia żywności i żywienie człowieka)
oraz stacjonarne (kierunek towaroznawstwo)

 

PRODZIEKAN ds. dydaktyki

 

Dr hab. Rafał Wołosiak

studia stacjonarne (kierunki technologia żywności i żywienie człowieka
oraz bezpieczeństwo żywności)

PRODZIEKAN ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW

 

 

.

.

.

 

.

.


e-mail: dwnoz@sggw.pl