dr Grażyna Budryn

Wniosek:  Wniosek
Autoreferat: autoreferat
Skład komisji: przewodniczący: prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
sekretarz komisji – dr hab. Zbigniew Pałacha – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
recenzent – prof. dr hab. Maria Małecka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
recenzent – prof. dr hab. Barbara Baraniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
recenzent – dr hab. Marta Mitek, prof. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
członek komisji – prof. dr hab. Agnieszka Troszczyńska – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
członek komisji – prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data wszczęcia postępowania: 27.08.2013 r
Harmonogram: harmonogram
Uchwała: uchwała komisji, uchwała RW
Uzasadnienie: uzasadnienie