dr Piotr Gulewicz

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: autoreferat
Skład komisji: przewodniczący: prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
sekretarz komisji – dr hab. Krzysztof Dasiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
recenzent – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
recenzent – prof. dr hab. Zenon Zduńczyk – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
recenzent – dr hab. Stanisław Błażejak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
członek komisji – prof. dr hab. Jerzy Jamroz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
członek komisji – prof. dr hab. Zygmunt Kazimierczuk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data wszczęcia postępowania:  17 grudnia 2014 r.
Harmonogram:  Harmonogram
Uchwała:  uchwała
Uzasadnienie:  uzasadnienie