dr inż. Agata Fabiszewska

(22) 59 37 621
agata_fabiszewska@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: biotransformacje z udziałem drożdży, biosynteza enzymów lipolitycznych, metody statystycznego planowania doświadczeń