dr inż. Agata Fabiszewska

Pokój: 2059, bud. 32
Konsultacje: poniedziałek 10:30-12:30
(22) 59 37 621
agata_fabiszewska@sggw.edu.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: bgenetyka i fizjologia drożdży Yarrowia lipolytica, biokataliza, biotransformacje z udziałem lipaz, produkcja oleju mikrobiologicznego