dr hab. Agata Górska, prof. SGGW

Pokój: 2043, bud. 32
Konsultacje: wtorek 10:00-12:00
(22) 59 37 613
agata_gorska@sggw.edu.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: chemia żywności, chemia tłuszczów, chemia białek, analiza i ocena jakości
produktów żywnościowych