dr hab. Agata Górska

(22) 59 37 613
agata_gorska@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: chemia związków biologicznie aktywnych, chemia żywności