dr inż. Agnieszka Górska

Pokój: 1024, bud. 32
Konsultacje: poniedziałek 13:00-14:30
(022) 59 376 29
agnieszka_gorska@sggw.edu.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej

Zainteresowania naukowe: chemia organiczna, chemia żywności, chemia tłuszczów