Aktualne studia doktoranckie

Obecnie w Instytucie Nauk o Żywności realizowane są Studia Doktoranckie dla trzech edycji:

Edycja 2016-2020 (efekty kształcenia , ramowy program studiów)

Edycja  2017-2021 (efekty kształcenia , ramowy program studiów)

Edycja  2018-2022 (efekty kształcenia , ramowy program studiów)

Kierownikiem Studiów Doktoranckich jest dr hab. Edyta Lipińska (Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, pok. 1040, edyta_lipinska@sggw.pl).

Od 01.10.2019 roku Kształcenie Doktorantów odbywa się w Szkole Doktorskiej SGGW w Warszawie.