dr inż. Aleksandra Jedlińska

(22) 59 37 676
aleksandra_jedlinska@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
Zakład Oceny Jakości Żywności