prof. dr hab. Alicja Ceglińska

(22) 59 37 540
alicja_ceglinska@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Zbóż