dr inż. Andrzej Cendrowski

(0 22) 59 37 524
andrzej_cendrowski@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Owoców i Warzyw