dr inż. Anna Bzducha-Wróbel

 

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Agata Górska
  3. Recenzent – prof. Waldemar Rymowicz
  4. Recenzent – prof. Jerzy Pietkiewicz
  5. Recenzent –  prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk
  6. Członek komisji – dr hab. Maria Balcerek
  7. Członek komisji – dr hab. Hanna Kowalska, prof. SGGW
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

10.04.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokółuchwała Komisji Habilitacyjnej