dr hab. inż. Anna Bzducha-Wróbel

Pokój: C1027, bud. 32
Konsultacje: czwartek 13:15-15:15
(22) 59 37 656
anna_bzducha_wrobel@sggw.edu.pl
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności


Zainteresowania naukowe: Biotechnologia i mikrobiologia żywności. Beta-glukany pochodzenia drożdżowego. Ściana komórkowa drożdży a warunkach stresowe. Biotechnologiczne zagospodarowanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego w produkcji bioaktywnych składników żywności i pasz. Adsorbenty mykotoksyn otrzymywane z biomasy mikroorganizmów.