dr inż. Anna Bzducha-Wróbel

(22) 59 37 656
anna_bzducha_wrobel@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Zainteresowania naukowe: składniki ściany komórkowej drożdży, mikrobiologiczna biosynteza związków prozdrowotnych, biotechnologia żywności