dr inż. Anna Florowska

(22) 59 37 54
anna_florowska@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności