dr hab. Anna Żbikowska, prof. SGGW

(22) 59 37 526
anna_zbikowska@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych