dr inż. Bartosz Kruszewski

(0 22) 59 37 524
bartosz_kruszewski@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Owoców i Warzyw

Zainteresowania naukowe: ziarno kakaowe, substancje bioaktywne w kakao, zastosowanie nietermicznych technik do utrwalania produktów owocowych i warzywnych, analiza instrumentalna żywności, ORAC, HS/SPME