dr inż. Bartosz Kruszewski

Pokój: C25
(22) 59 37 520
bartosz_kruszewski@sggw.edu.pl
Katedra Technologii i Oceny Żywności
Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż

Zainteresowania naukowe: ziarno kakaowe, substancje bioaktywne w kakao, zastosowanie i akceptacja konsumencka nietermicznych metod utrwalania produktów owocowych i warzywnych, analiza instrumentalna żywności, GC, HPLC, HS/SPME, zastosowanie nietermicznych technik do utrwalania produktów owocowych i warzywnych