dr Beata Just-Brochocka

(22) 59 37 619
beata_just_brochocka@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej

Zainteresowania naukowe: elektrochemiczne metody analizy ilościowej