dr Beata Kamińska

(22) 59 37 625
beata_kaminska@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: chemia związków heterocyklicznych