dr Beata Kamińska

Pokój: 2061, bud. 32
Konsultacje: w semestrze letnim 2019/20: środa 15:45-16:30, niedziela (turnus A): 10:00-11:30
(22) 59 37 625
beata_kaminska@sggw.edu.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: chemia związków heterocyklicznych