dr inż. Dorota Derewiaka

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW
  3. Recenzent – prof. dr hab. Agnieszka Kita
  4. Recenzent – dr hab. Magdalena Rudzińska
  5. Recenzent –  prof. dr hab. Stanisław Błażejak, SGGW
  6. Członek komisji – dr hab. Urszula Samotyja
  7. Członek komisji – dr hab. Eliza Gruczyńska-Sękowska, SGGW
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

14.03.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokółuchwała Komisji Habilitacyjnej