dr inż. Dorota Derewiaka

(22) 59 37 685
dorota_derewiaka@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności

Zainteresowania naukowe: analiza tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, uwzględniając profil ilościowo-jakościowy (m.in. steroli i produktów ich utleniania, kwasów tłuszczowych, przeciwutleniaczy oraz związków lotnych).