dr Dorota Kowalska

(22) 59 37 612
dorota_kowalska@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: chemia żywności, instrumentalna analiza żywności