dr hab. Dorota Nowak

Pokój: 051
Konsultacje: poniedziałek 9:00-11:00
(22) 59 37 562
dorota_nowak@sggw.edu.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji


Zainteresowania naukowe: suszenie, liofilizacja, innowacyjne procesy, miernictwo przemysłowe, struktura żywności, woda w żywności, biotechnologiczne procesy, bioreaktory