dr hab. Dorota Nowak

(22) 59 37 562
dorota_nowak@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Zainteresowania naukowe: suszenie, liofilizacja, innowacyjne procesy, miernictwo przemysłowe, struktura żywności, woda w żywności, biotechnologiczne procesy, bioreaktory