prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert

(22) 59 37 568
dorota_witrowa_rajchert@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, suszenie, właściwości fizyczne żywności, procesy membranowe