dr inż. Anna Chlebowska-Śmigiel

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW
  3. Recenzent – prof. dr hab. Jacek Domagała
  4. Recenzent – dr hab. Elżbieta Klewicka
  5. Recenzent –  dr hab. Ewa Domian, prof. SGGW
  6. Członek komisji – dr hab. Anna Mituniewicz-Małek
  7. Członek komisji – prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

30.04.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokółuchwała Komisji Habilitacyjnej