dr inż. Artur Wiktor

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:  prof. dr hab. Agnieszka Kita – Przewodnicząca Komisji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. Krzysztof Lech, prof. – Recenzent,  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Elżbieta Gujska – Recenzent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

dr hab. Dorota Żyżylewicz, prof. – Recenzent, Politechnika Łódzka

dr hab. Ewa Majewska – Sekretarz Komisji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Małgorzata Wroniak, prof. – Członek Komisji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data wszczęcia postępowania: 23.02.2021
Uchwała: Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokół ,  uchwała Komisji Habilitacyjnej