dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. Teresa Fortuna
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Agata Górska
  3. Recenzent – dr hab. Anna Czubaszek
  4. Recenzent – dr hab. Sylwia Mildner-Szkudlarz
  5. Recenzent –  prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz
  6. Członek komisji – dr hab. Aldona Sobota
  7. Członek komisji – dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

26.04.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokół uchwała Komisji Habilitacyjnej