dr inż. Lidia Stasiak-Różańska

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW
  3. Recenzent – prof. Anita Rywińska
  4. Recenzent – prof. Zbigniew Czarnecki
  5. Recenzent –  prof. Andrzej Lenart
  6. Członek komisji – dr hab. Aleksander Poreda, prof. UR
  7. Członek komisji – dr hab. Aneta Cegiełka
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

09.04.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokół uchwała Komisji Habilitacyjnej