dr inż. Marta Chmiel

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Henryk Jeleń
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW
  3. Recenzent – dr hab. Małgorzata Karwowska
  4. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk
  5. Recenzent – dr hab. Mirosława Teresa Karpińska-Tymoszczyk
  6. Recenzent komisji – prof. dr hab. Władysław Migdał
  7. Członek komisji – dr  hab. Rafał Wołosiak
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

17.12.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokółuchwała Komisji Habilitacyjnej